Zła wiadomość podatkowa dla korzystających z kredytów i leasingu

1
1057

Od początku 2018 r. obowiązują zmiany podatkowe dotyczące rozliczania kosztów finansowania dłużnego. To niekorzystna zmiana dla biorących kredyty czy korzystających z leasingu.

-Jedną ze zmian dotyczących symetrycznie obu podatków jest wprowadzenie nowych regulacji jest zaliczanie odsetek w ciężar kosztów podatkowych – mówi w rozmowie z MarketNews24 Tomasz Zaleski, Doradca podatkowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego w Kochański Zięba i Partnerzy (KZP). – Odsetki będą mogły być kosztem podatkowym, o ile nie będą przekraczać 30 proc. EBITDA spółki, czyli zysku przed opodatkowaniem, przed potrąceniem odsetek i przed amortyzacją.

Czy ta zmiana dotknie wielu podatników? Istotnym jest tutaj to, że odsetki do 3 mln zł rocznie, są nadal kosztem uzyskania przychodów, bez względu na wysokość EBITDA firmy. – Wydaje się, że niewiele firm będzie objętych tymi restrykcjami – wyjaśnia ekspert z KZP. – Chodzi tutaj o większych podatników, posiadających wysokie zadłużenie.

W dniu 27 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2175) opublikowano tekst ustawy nowelizującej ustawy o CIT, PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

1 KOMENTARZ