ZIPSEE: unijna reforma prawa autorskiego to zagrożenie dla innowacyjności

0
178

15 polskich organizacji cyfrowych podpisało się pod listem otwartym do eurodeputowanych w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego. Ich zdaniem niektóre projektowane regulacje są zagrożeniem dla innowacyjności i rozwoju Europy.

Polskie organizacje pozarządowe aktywne w sferze ochrony praw cyfrowych chcą wyrazić́ swoje zaniepokojenie w związku z propozycjami dodatkowego prawa wyłącznego dla wydawców oraz obowiązku filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach internetowych. Sprzeciwiamy się tym propozycjom Komisji Europejskiej i z niepokojem obserwujemy tok prac komisji Parlamentu Europejskiego nad projektem dyrektywy o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym” – napisano w liście otwartym.

Sygnatariusze listu jako główne zagrożenie dla „innowacyjności i rozwoju Europy” wskazują na art. 11 i art. 13 procedowanej w Parlamencie Europejskim Dyrektywy.  „Nie tylko nie spełnią pokładanych w nich nadziei na wyrównanie nierówności dochodowych na rynku kreatywnym, ale i zmniejszą dostęp obywateli do informacji. Apelujemy do Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego by sprzeciwili się umieszczeniu tych propozycji w Dyrektywie o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym” – podkreślono w piśmie.

Michał Kanownik, prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, organizacji, która postanowiła dołączyć się do inicjatywy zaznacza, że branża cyfrowa dostrzega potrzebę reformy prawa autorskiego i dlatego sama inicjatywa Komisja Europejskiej jest bardzo cenna. „Jednak powinniśmy dążyć do stworzenia takich regulacji, które pogodzą zarówno interesy twórców, konsumentów, jak i przedsiębiorców. Niestety, niektóre zapisy w projektowanej Dyrektywie o prawie autorskim nie tylko nie spełniają tych oczekiwań, ale i mogą poważnie zaszkodzić rozwojowi gospodarki cyfrowej w Polsce i w całej Europie” – podkreśla Kanownik.

To kolejna inicjatywa branży cyfrowej w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego. Pod koniec kwietnia br. z inicjatywy ZIPSEE „Cyfrowa Polska” wspólne stanowisko do projektowanej Dyrektywy wydały organizacje zrzeszające firmy branży cyfrowej i nowoczesnych technologii działających w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Z kolei 11 lipca br. w Parlamencie Europejskim na debacie zorganizowanej przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oraz wiceprzewodniczącego PE Ryszarda Czarneckiego rozmawiano o wpływie reformy w prawie autorskim na polską i europejską gospodarkę cyfrową.