Zarząd ABC Data poinformował o tragicznej śmierci wiceprezesa – nie żyje Arkadiusz Lew-Kiedrowski

0
287

Zarząd ABC Data poinformował o tragicznej śmierci wiceprezesa, Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego. W krótkim komunikacie spółka podkreśla, że mimo tragicznej śmierci Arkadiusza Lwa-Kiedrowskiego, zarząd działa w składzie przewidzianym przez prawo i status, posiadając pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Arkadiusz Lew-Kiedrowski od marca był odpowiedzialny za obszar IT, logistykę, wdrożenie systemu ERP w grupie oraz za rozwiązania e-commerce,  jednego z kluczowych obszarów rozwoju ABC Data. Szerokie kompetencje Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego były wymiernym wsparciem dla zarządu spółki przy wprowadzaniu rozwiązań mających na celu automatyzację i cyfryzację procesów biznesowych.

Arkadiusz Lew-Kiedrowski był doświadczonym menedżerem, który koordynował liczne projekty związane z automatyzacją i cyfryzacją procesów biznesowych oraz wdrażaniem systemów informatycznych występując w roli konsultanta biznesowego, dostawcy oprogramowania oraz zarządzającego spółkami opierającymi swoje działanie w pełni na technologii informatycznej. Posiadał ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał pełniąc liczne funkcje kierownicze oraz zarządcze m.in. w Sygnity S.A., Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., a także Deloitte Business Consulting S.A i Andersen Business Consulting S.A. Był absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiadał również dyplom MBA University of Chicago – Booth School of Business.

Najbliższym w imieniu całej redakcji składamy szczere wyrazy współczucia.