Wyniki VMware

0
173

Przychód VMware w drugim kwartale 2013 r. wzrósł o 11 proc. rok do roku. Konkretnie przychód VMware w drugim kwartale wyniósł 1.24 mld USD, przy wzroście na poziomie 11 proc. w porównaniu z drugim kwartałem roku 2012. Pomijając wpływy z GoPivotal i sprzedaży aktywów w 2013, przychody w drugim kwartale wzrosły o 15 proc. w porównaniu z drugim kwartałem roku 2012.
Zysk z działalności operacyjnej w drugim kwartale 2013 wyniósł 270 mln USD, co oznacza wzrost o 28 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2012. Natomiast zysk z działalności operacyjnej non-GAAP wyniósł 417 mln USD, przy 16-procentowym wzroście wobec drugiego kwartału ubiegłego roku.

Wyniki VMware w drugim kwartale stanowią mocne dopełnienie trendów całej pierwszej połowy 2013 roku – komentuje Pat Gelsinger, dyrektor generalny VMware. – Dostrzegamy dobrą okazję rynkową dla firmy w drugiej połowie 2013 roku oraz w późniejszym okresie. VMware odnosi sukcesy dzięki swojej wyjątkowej pozycji jako dostawcy rozwiązań, ułatwiających klientom przejście z epoki komunikacji na linii klient-serwer do epoki pracy mobilnej w środowisku chmury. Dostarczając produkty, które przenoszą klientów do nowej rzeczywistości biznesowej, pomagamy firmom uzyskiwać wyższy poziom wydajności, kontroli i elastyczności.