Współpraca IFS z Infosys

0
207

IFS, dostawca rozwiązań ERP i Infosys, specjalizujący się w usługach outsourcingowych, będą opracowywać rozwiązania oparte na systemie IFS Applications. W ramach umowy o partnerstwie IFS i Infosys skupią się na sektorach: produkcyjnym, energetycznym, użyteczności publicznej, usługowym, sprzedaży detalicznej, towarów konsumenckich (CPG), logistycznym i nauk przyrodnicznych. Firmy zapewnią także doskonalenie umiejętności specjalistów IFS w firmie Infosys w miarę rozwoju technologii IFS.