UWAGA! Podatki w ostrzejszej wersji

0
243

Opublikowano tekst ustawy nowelizującej ustawy o CIT, PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym. Wprowadzono liczne obostrzenia podatkowe.

Wprowadzone zmiany w zakresie podatku CIT dotyczą m.in. ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na niektóre usługi niematerialne.  A chodzi o usługi doradcze, reklamowe, marketingowe, przetwarzania danych, koszty licencyjne, koszty ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, jednak z wyłączeniem udzielanych przez podmioty profesjonalne np. banki, towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji.

Koszty te zostały ograniczone do 5 proc. EBITDA. Limit ma zastosowanie do kosztów przekraczających w roku podatkowym 3 mln zł.

Takie obostrzenia dotyczą tylko grup kapitałowych, a będą problemem zwłaszcza dla firm w słabszej kondycji finansowej – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Tomczykowski, partner zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.