UOKiK: ABC Data dostała zielone światło na przejęcie S4E

0
397

Zielone światło otrzymała spółka ABC Data prowadząca działalność w zakresie hurtowej sprzedaży produktów IT. Będzie mogła przejęć kontrolę nad S4E, która zajmuje się dystrybucją sprzętu i oprogramowania komputerowego z wartością dodaną, na którą składa się m.in. wsparcie partnerów handlowych w procesie sprzedaży poprzez działania marketingowe, przedsprzedaż, kredytowanie, zarządzanie logistyką dostaw oraz świadczenie usług doradztwa.

[sam id=8 codes='false']

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

Jak wynika z wydanej przez UOKiK DECYZJI nr DKK- 134/2016 – „Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad S4E S.A. z siedzibą w Krakowie”.