Startujecie w tych zmaganiach? Aktywna tablica – projekt rządowego programu skierowany do konsultacji i …realizacji!

0
67

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

„Aktywna tablica”, który jest ciekawą opcją na sfinansowanie zakupu urządzeń interaktywnych dla szkół. Dyrektorzy mogą składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących tylko do 31 sierpnia 2017 r. Zachęca m.in. Vidis.

Rozwiązania te przewiduje skierowany 9 czerwca br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji zostały określone w projekcie rozporządzenia.

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

Więcej informacji.