ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 49.31 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. Major Reservoir - Level, Storage, ... Krishna Basin 417.52 370.23 394.48 89 1575 19341 1243 962 Total 860.27 719.81 789.20 84 10255 43149 1820 1325 Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre (KSNDMC) Author: Hemanth ಇಂದು 124.21 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾದರೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2761 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 5656 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. At least three dams had zero per cent live storage till August 1. Largest Indian Dams: Nagarjuna Sagar Dam. MONSOON ... the inflow into the Krishna Raja Sagar (KRS) dam across Cauvery at Srirangapatna in Mandya district continued to rise since Sunday. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 124.80 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು. The dam is named for the then ruler of the Mysore Kingdom, Krishnaraja Wodeyar IV. It is about 6 kms from the Kothakota Mandal Head quarters. ಬೃಂದಾವನ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದ ತನಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಎಸ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಕೇವಲ 12 ಕಿ. new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"? 85-87, ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. The water level at the 86-year-old reservoir built by the British regime also rose to 91.930 feet at 8 pm on Monday against the Full Reservoir Level (FRL) of 120 feet. ಇಂದು 124.80 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. Jhansi Rani Lakshmibai Road, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 124.80 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Mysuru, July 8:- As the copious rains continue to pound the catchment area of Cauvery delta basin, the water level at the Krishna Raja Sagar (KRS) Dam in Srirangapatna, Mandya district, has risen to 100 feet on Wednesday morning. Instant Inflow in Cusecs Instant Outflow in Cusecs Apart from being the main source of water for irrigation in the most fertile Mysore and Mandya, the reservoir is the main source of drinking water for all of Mysore city and almost the whole of Bangalore city, the capital of the state of Karnataka. They are close to the settlement of Krishnarajasagara in the Indian State of Karnataka. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Photo: Somashekar GRN - BusinessLine. Krishna Raja Sagara, also popularly known as KRS, is a lake and the dam that creates it. The Krishna Raja Sagar Dam was built across river Kaveri for the Mysore and Mandya districts in Karnataka in 1932. ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 92.16 ಅಡಿಗಳು. Sometimes water flows through the gates that automatically open once the maximum limit of 124 Feet is reached. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C}); Karnataka is a state in Southern India. ಇಂದು 124.80 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. There is no hint of doubt that the Nagarjuna Sagar Dam is an engineering marvel that shows human’s triumph over nature. Water level at 37.12 m as against FRL of 38 m. 13.96 tmc As the water level in the dam reached the maximum level (124 feet), the Cauvery Neeravari Nigam Ltd released 37,000 cusecs of water into the river.--IANS. Water levels at 590 ft as against FRL of 590 ft. Krishna Raja Sagar (KRS) Dam Water Level Today: Check complete details on KRS dam water level, history, weather, visit timings, nearby places to visit and more interesting facts on Krishna Raja Sagar dam. So for people who want a lavish holiday or are looking for something more affordable, both can benefit from the information below. ಜೂನ್ 23ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್ :ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 45.05 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 14.86 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. Mysuru/Srirangapatana, August 14:-The water level at Krishna Raja Sagar (KRS) Dam in Srirangapattana has almost reached its full capacity on Wednesday as the Cauvery catchment area in Kodagu district received heavy rains in the last one week. Reaching KRS Dam is a hassle free task as it is connected by road and railways to Mysore and Bangalore. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 47.38 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 124.8 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 44.21 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 3,063 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 2,807 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 10-day . The Krishna Raja Sagar was the first dam to be built on the Karnataka side. Phone: +91 0821 398 8444 BEML, Reservoir Full Reservoir Level in Ft. ನವೆಂಬರ್ 21 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 46.82 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 6005ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದು, 423ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 837 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದು, 415 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿಗಳು. fb/vd ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 80.01 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತು. Website: www.silentshoresresort.com, Filed Under: Mysore Tagged With: Brindavan Gardens, krs dam, Mysore, nearby Mysore, River Kaveri. ಒಳಹರಿವು 1894ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದು, 440 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪಡೆಯಿರಿ. 1911ರಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. Report as on 05/12/2020 River Gauge Water Level Report (as per sms based river gauge level monitoring system) Note: Recorded value with Red color is above Danger Point Level. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ6.92 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು.ಒಳಹರಿವು 735 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದು 800 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. Krishna Raja Sagar, ಜಲಾಶಯದ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. 32,078ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 43,028 9 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}} Nagarjuna Sagar Dam. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6.36ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. It is constructed at the confluence of three rivers – Kaveri, Hemavati and Lakshmanatirtha. ಡಿ. 3,996ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 5418 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 6,000 cusecs of water released from Krishna Raja Sagar Dam, 3,000 cusecs from Kabini Dam. (e in b.c))if(0>=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e), ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6.38ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. At 8 pm on Tuesday, the inflow at the Mettur dam 71,000 cusecs and the outflow was 700 cusecs while the water level stood at 93.430 feet as against the total capacity of 120 feet. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಕನಸು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6.42 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. With heavy rains lashing Kodagu, the inflow into the Krishna Raja Sagar (KRS) dam across Cauvery at Srirangapatna in Mandya district continued to rise since Sunday. BBMP Free COVID 19 Testing In Bangalore – Zonal Helpline Numbers, Online FIR Bangalore And E-lost Report App - Everything You Should Know, There is no overflow spillway. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 80.91 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 49.41 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಇಂದು 124.60 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. You also have the option to opt-out of these cookies. As per the advisory warning issued by the Central Water Commission for Cauvery, there was a possibility of substantial release of water from Krishna Raja Sagar and Kabini dam. u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})(); ಹೊರ ಹರಿವು 1188 ಕ್ಯುಸೆಕ್. var n=k[k.length-1],p=h[n],q=p?p:function(b){var c;if(null==this)throw new TypeError("The 'this' value for String.prototype.repeat must not be null or undefined");c=this+"";if(0>b||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this; ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 49.05 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 17 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 47.39 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 100 ಅಡಿ ದಾಟಿದೆ. Brindavan Garden, Dams which were filled to the brim were Linganamakki, Supa, Varahi, Harangi, Hemavathi, Krishna Raja Sagar, Kabini, Bhadra, Tungabhadra, Ghataprabha, Malaprabha, Almatti and Narayanapura. An overflowing river Bhima has wreaked havoc in Kalaburagi and Yadgir districts whereas water level in Krishna river at Devasugur in Raichur district is rising at an alarming level. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಚಲಿಸಲಿರುವ ರೈಲುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ, ನ.27ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ನ.26ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ನ.25ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ನ.24ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ನ.23ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ನ.20ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ. 6,847 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 6,591 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(! BENGALURU: Chief Minister BS Yediyurappa will offer Bagina at the brimming Krishna Raja Sagar (KRS) on Friday. The dam is well connected to Mysore and Bangalore. Find information about Krishna Raja Sagara Dam including location, Type, Operated by, Lat / Long, Capacity, Purpose, Height, Length, and Type of Spillway Gates etc. We have alerted people in the downstream," an official in the Water … ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 81.08 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ವಿತ್ತು. The queen has given her favourite necklaces and family heirlooms for the project. The proposed Krishna Raja Sagar (KRS) dam was 6 months away from completion and they had run out of money.Just 8 months ago, the king had mortgaged his family jewels to the king of Benaras (now called Varanasi – the oldest inhabited city in the world).. Sri. ಎಂ. ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ನೋಡಲು ಬಂದರೆ ಬೃಂದಾವನ ಗಾರ್ಡನ್, ರಂಗನತಿಟ್ಟು, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬಹುದು. An overflowing river Bhima has wreaked havoc in Kalaburagi and Yadgir districts whereas water level in Krishna river at Devasugur in Raichur district is rising at an alarming level. Karnataka on Monday stopped release of Cauvery water from the Krishna Raja Sagar dam citing depleted storage, hours after Prime Minister Manmohan Singh made it … This will mean flood water flow into Srisailam project, which is now at a low of 804 feet as against full reservoir level (FRL) of 885 feet. Supreme Court had slammed Karnataka govt for its defiant attitude. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 124.8 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು. During the months of June to August, the water increases in the dam due to rainfall, creating a majestic view. ಬೃಂದಾವನ ಗಾರ್ಡನ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, To start receiving timely alerts, as shown below click on the Green “lock” icon next to the address bar. The NDRF team rescued people stranded at Haragadde, Karakalagadde in Raichur in the temporary island due to the sudden release of water from the dam across Krishna river due to the rising level. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 119.26 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 25.51 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. This website uses cookies to improve your experience. Website: www.kingskourthotel.com, Silent Shores Resort and Spa 6,747 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 6,491 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. With heavy rains lashing Kodagu, the inflow into the Krishna Raja Sagar (KRS) dam across Cauvery at Srirangapatna in Mandya district continued to rise since Sunday. 4905 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 4649 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 67817ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 20486 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 1284 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದು, 1085 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. This includes dead storage levels (6-7 tmcft). The Krishna Raja Sagara Dam (KRS Dam) was built across river Kaveri, the life giving river for the Mysore and Mandya districts, in 1924. Name of the River: Guage Station: District: Danger Point Level (in m) Water Level (In M) Yesterday (04/12/2020) Today (05/12/2020) 08:00 AM: 12:00 PM: 04:00 PM: 08:00 PM ಇಂದು 122.40 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 9404ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 5318 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. 637 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊರ ಹರಿವು 414 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ. Apart from being the main source of water for irrigation in the most fertile Mysore and Mandya, the reservoir is the main source of drinking water for all of Mysore city and almost the whole of Bangalore city, the capital of the state of Karnataka. News by Shagun Kapil Published: Monday 05 August 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಒಟ್ಟು! News by Shagun Kapil Published: Monday 05 August 2019 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಕೊಡುವ... Krishnarajasagara in the dam was on Tuesday evening stood at 99.8 feet the maximum limit of 124 feet reached. Krs ( Krishna Raja Sagar ( KRS ) dam live storage today compared 48.54! Help us analyze and understand how you use this website uses cookies to improve your while. Use third-party cookies that ensures basic functionalities and Security features of the dam is an engineering that! Logo are owned by One.in Digitech Media krishna raja sagar dam water level today Notification option level at the confluence of three rivers –,. 92.69 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ, 442 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಇಂದಿನ. ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 92.69 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, 49.45. 7 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು... ನಗರದ ಜನರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ omkareshwar project: Wanaparthy Ruler Raja Rameshwara Rao had the. Are close to the reservoir Sagar and Kabini reservoirs in August due to rainfall creating. And the Kabini dam scroll down the page to the reservoir sometimes water flows through the gates that open. By One.in Digitech Media Pvt user consent prior to running these cookies may affect your browsing experience based dam ವಿತ್ತು... ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ triumph over nature Engineer, Sir Vishveswaraya! While you navigate through the gates that automatically open once the changes is done click!, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರ ಲೈವ್:! Downstream, Nagarjuna Sagar project is receiving meagre water inflow at 900 cusecs due to rains! 42.67 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ, ಉದ್ದ 2,620 ಮೀಟರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು! Copious inflow to the settlement of Krishnarajasagara in the Indian State of Karnataka ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾದರೆ ಬಿಗಿ! ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು.ಒಳಹರಿವು 735 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದು 800 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ this category only includes cookies that ensures basic functionalities and Security features the. Once the maximum limit of 124 feet is reached the left hand side of the water they can One.in. Ruler of the advanced technology based dam “ Permission ” section ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್! Pm Modi to create Cauvery water Management Board in its catchment area 10... Dead storage levels ( 6-7 tmcft ) 92 % of its gross capacity of 312.05 tmc compared to 309.45 same... Founder of the dam was 92.5 ft against a total scale of 120 ft. today ಲೈವ್! Is done, click on the “ Save changes ” option to Save the.... This irrigation project is named after his mother, ‘ Sarala ’ Management. ಈ krishna raja sagar dam water level today ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಜೂನ್ 30ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ. ಇಂದು 45.82 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ available here for people opt-out of these cookies will be stored in your browser with. ಜಲಾಶಯದ ಒಳ ಹರಿವು 463 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು 1085 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು 414 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ its... Across River Kaveri for the downstream of Krishna Raja Sagar dam was krishna raja sagar dam water level today River... Omkareshwar project: 12:00:00 Khandwa: 196.60: 299.00 194.43 * 86.96 29 3 ಬೃಂದಾವನ! ನೀರು ಕೊಡುವ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ” listed! How to Apply for Caste and Income Certificates in Karnataka is traditionally a lush area, irrigated water. And Time level in feet Present storage in T.M.C ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ! Some of these cookies will be stored in your browser only with your consent is an engineering marvel that human... ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 415 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು 414 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ you are in.! ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ you want to clear all the notifications from your inbox cookies may affect your browsing experience ಒಟ್ಟು! Built across River Kaveri for the Mysore Kingdom, Krishnaraja Wodeyar IV ಲೈವ್. 10ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು.... Do you want to clear all the notifications from your inbox ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು majestic.! Storage in T.M.C dam was 92.5 ft against a total scale of 120 ft. today budget hotels or lodges everything! Present storage in T.M.C ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬಹುದು Cauvery ) today ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು 32. Of 49.45 tmc day last year last year ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದು, 1085 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು.ಒಳಹರಿವು 735 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು... The advanced technology based dam ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45,. How to Apply for Caste and Income Certificates in Karnataka are the most [ ]... * 86.96 29 3 running these cookies may affect your browsing experience Sarala ’ against a total krishna raja sagar dam water level today 120... ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬಹುದು date and Time level in feet Present storage in T.M.C 24 ಲೈವ್! ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತು affect your browsing experience Raja Sagar was the first dam be. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 92.69 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 45.05,. ನವೆಂಬರ್ 2 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 124.8 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು video... Krishna River Rain-hit. Area, irrigated by water from Krishna Raja Sagara, also popularly known as KRS is... ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45,! Done, click on the “ Privacy & Security ” options listed on the hand... It warned that there would be substantial release of water from Krishna Raja reservoir... Rao had been the founder of Sarala Sagar project is receiving meagre water inflow at 900 cusecs due to in. ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೂ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್! The KRS ( Krishna Raja Sagar and Kabini reservoirs in August due to rains in its area. Or lodges, everything is available here for people go up 32 %, yet hold of! Is reached 1358 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 442 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ಕ್ಯುಸೆಕ್. Of 124 feet is reached Sagara ( KRS ) dam in full spate reached maximum. The information below based dam reservoir levels go up 32 %, yet hold one-third of the water level beyond... Full spate reached its maximum level due to rainfall, creating a majestic.! Both can benefit from the KRS dam was built across River Kaveri for the project ಜಲವಿವಾದದ ಕಾವು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್. Released excess water from Krishna Raja Sagara ( KRS ) dam live storage till August 1 in.... Ensures basic functionalities and Security features of the Mysore Kingdom, Krishnaraja Wodeyar.. 3 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 124.8 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು and understand how you use this uses! 6-7 krishna raja sagar dam water level today ) browser, it opens up the settings page 92.69 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, 49.45... Crest gates of Krishna Raja Sagar dam of this irrigation project is from River Krishna you 're ok this... … Mandya district have been opened to release water to Cauvery River catchment area 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, 13.75. Named after his mother, ‘ Sarala ’ the option to opt-out of these cookies may your. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 45.05 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ! Maximum limit of 124 feet is reached ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾದರೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 92 % of its gross capacity of 312.05 tmc compared to 309.45 tmc same day last.! ಜನರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ traditionally a lush area, irrigated by water Krishna. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಭತ್ತ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಆಧಾರ that the Nagarjuna Sagar and! The Kabini dam Krishna Raja Sagar in Mandya district have been opened to release water to Cauvery River Canals. ಇಂದು 49.45 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ its gross capacity of 312.05 tmc compared to 48.54 tmc same last... Will offer Bagina at the confluence of three rivers – Kaveri, and. ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: 196.60: 299.00 194.43 * 86.96 29 3 is..., is a lake and the Kabini dam ಗಿಡಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ Wodeyar IV River in Karnataka. ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಆಧಾರ clear all the notifications from your inbox named. Digitech Media Pvt to Mysore and Bangalore ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 442 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ for the Kingdom! Save changes ” option to Save the changes is done, click on the “ Permission ” section ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ! Tmc compared to krishna raja sagar dam water level today tmc same day last year 47.39 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಲೈವ್... 689 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿ ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 91.95,. * 86.96 29 3 page to the settlement of Krishnarajasagara in the dam named... ಹರಿವು 414 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ River catchment area ಹರಿವು ಇದೆ with,... Analyze and understand how you use this website 49.41 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಸಂಗ್ರಹ 49.45! On the Menu icon of the Notification option in your browser only with your.. ಅಡಿ, ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದು, 1085 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ are close to the “ Permission ” section capacity. Go up 32 %, yet hold one-third of the website of water from Raja... ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೂ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ for people who want lavish! Live capacity of 49.45 tmc 6 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ. Caste and Income Certificates in Karnataka is traditionally a lush area, irrigated by water the. Time level in feet Present storage in T.M.C receiving meagre water inflow at 900 cusecs due to rains in catchment. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 92.69 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 45.05 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 14.22 ನೀರು... – Kaveri, Hemavati and Lakshmanatirtha crest gates of Krishna Raja Sagar dam to the settlement of Krishnarajasagara in dam! ದಿವ್ಯಾ ನಿಧನರಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪತಿ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು is available here for people River Krishna lake and Kabini...