Rynek zasilaczy będzie rosnąć

0
11

W latach 2011-2015 średnia stopa wzrostu wyniesie 7,4 procent – przewiduje firma badawcza IMS Research. Coraz większą rolę będą odgrywać zasilacze wykonane w topologii online – ocenia EVER.

W 2015 roku wartość światowego rynku UPS osiągnie wartość blisko 10 mld USD – podaje EVER. Duże zapotrzebowanie na zasilacze awaryjne zgłaszać będą średnie i duże przedsiębiorstwa. Według danych  Frost and Sullivan wartość zasilaczy awaryjnych przeznaczonych do podtrzymania zasilania w dużych centrach danych osiągnie w 2017 roku wartość 4,55 mld USD, zaś w mniejszych 2,76 mld.
W ostatnich miesiącach EVER wdrożył systemy zasilania gwarantowanego Powerline w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu,  Śląskim Okręgu Wojskowym we Wrocławiu. W najbliższym czasie systemy Powerline zostaną uruchomione w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach oraz Porcie Lotniczym Gdynia Kosakowo.
– W firmach oraz instytucjach postępuje informatyzacja, która wiąże się z potrzebą podtrzymania pracy urządzeń w razie awarii zasilania. Użytkownicy są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie zapewnia dobry system zasilania bezprzerwowego. To niezbędny element infrastruktury, zwłaszcza w Polsce, gdzie średni czas trwania przerwy w dostawie prądu w ciągu roku wynosi 329 minut, podczas gdy w Niemczech zaledwie 17 minut – tłumaczy Mariusz Piątkiewicz z firmy EVER.
Nowe wymagania wobec zasilaczy
W centrach danych oraz dużych firmach dominują UPS-y wykonane w topologii on-line. Należą one do zasilaczy bezprzerwowych i zapewniają ochronę przed wszelkimi zakłóceniami dzięki ciągłemu wytwarzaniu napięcia wyjściowego o ściśle określonych parametrach. Są one zazwyczaj stosowane w wariancie zasilania centralnego. W urządzeniach tej klasy pojawia się coraz więcej innowacji pozwalających racjonalnie gospodarować energią. Jednym z przykładów jest dążenie do uzyskania wysokiej sprawności w szerokim zakresie obciążeń.
– Sprawność urządzeń wyraża procentowy stosunek mocy oddanej do mocy pobranej. W czasie pracy urządzeń elektrycznych powstają straty mocy, część niezależnie od prądu obciążenia. O ile w przy pełnym obciążeniu nie jest to zjawisko kłopotliwe, o tyle w zakresie niższych obciążeń sprawność urządzenia mocno się obniża – tłumaczy Mariusz Piątkiewicz.
Zasilacze z rodziny Powerline firmy EVER wydzielają mniejsze ilości ciepła oraz wykorzystują inteligentny dynamiczny algorytm sterowania chłodzeniem, minimalizując tym samym straty mocy i kosztów chłodzenia. Inny sposób pozwalający na zwiększenie sprawności, nawet powyżej 98 procent, wiąże się z wykorzystaniem trybu ECO. Użytkownik może zaprogramować automatyczne przejście urządzenia w tryb ECO, na przykład po godzinach pracy lub w dni wolne, jednocześnie zachowując pełną ochronę podłączonego sprzętu przed zanikami napięcia
Efektywne gospodarowanie energią elektryczną wymaga też kontrolowania poziomu pobierania mocy biernej. Większość urządzeń elektrycznych oprócz mocy czynnej pobiera również moc bierną Ta ostatnia nie jest zamieniania na pracę, a jej występowania powoduje wzrost natężenie prądu, co zwiększa straty energii elektrycznej w urządzeniach wytwarzających i przesyłających prąd przemienny. W zasilaczach awaryjnych EVER  następuje pełna kompensacja mocy biernej pojemnościowej UPS-a. W ten sposób ich użytkownik uzyskuje  pełną eliminację opłat z tytułu ponad umownego poboru mocy przez UPS oraz wszystkie odbiorniki zasilane z nego, a tym samym  realne oszczędności finansowe. W rezultacie koszt zakupu zasilacza online firmy EVER może zwrócić się już po około 2 latach użytkowania.
– Wzrost popularności usług oferowanych w modelu cloud, przesyłanie strumieniowe mediów czy wysokowydajne przetwarzanie komputerowe generują zapotrzebowanie na systemy podtrzymujące pracę serwerowni. Oprócz zachowania bezpieczeństwa, nie mniej ważne są kwestie związane z obniżaniem kosztów energii elektrycznej. Warto też pamiętać, że w trudnych czasach każda większa awaria może decydować nawet o rynkowej egzystencji – dodaje Mariusz Piątkiewicz.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here