WSPÓŁPRACA I REKLAMA

MARIUSZ LAURISZ
Sales Director

Mobile: +48 533 033 390
Mail:  m.laurisz@resellernews.pl

 

IZABELA IDZIKOWSKA
Client Service Director

Mobile: +48 533 033 363
Mail:  i.idzikowska@resellernews.pl

 

DOROTA FRYDRYSZEWSKA
Promotion Director

Mobile: +48 781 111 453 / +48 607 082 161
Mail:  d.frydryszewska@resellernews.pl

IT PRESS Spółka z o.o.

05-500 Piaseczno
ul. Dworcowa 38 lok.12

NIP: 7010339867

 

DARIUSZ WAŁACH
Redaktor Naczelny Portalu

Mobile: +48 781 111 600
Mail:  d.walach@resellernews.pl

MARIUSZ LAURISZ
Wydawca – Redaktor Naczelny Magazynu

Mobile: +48 533 033 390
Mail:  m.laurisz@resellernews.pl