Przetargi w branży IT w 2013 roku

0
158

RAPORT: Podsumowanie Branży IT – na podstawie rozstrzygniętych postępowań przetargowych w 2013 roku

Instytut Inwestycyjno-Przetargowy PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT  w Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku. Autorem raportu jest Marta Roszak GM TAI. Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED), internecie oraz prasie i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Według raportu, w 2013 roku dokonano rozstrzygnięć 21134 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związanych z branżą IT.
(Z tej puli (21134 – rozstrzygniętych przetargów), 16902 wyników  dotyczyło bezpośrednio branży IT , czyli nie były powiązane z innymi branżami (cały wynik dotyczył branży IT).

DATA PUBLIKACJI ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW – analiza według miesięcy:

Najwięcej informacji na temat rozstrzygnięć przetargowych w branży IT, w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku, pojawiło się właśnie w grudniu – 2853. Spore ilości – odnotowano również w miesiącach listopadzie – 2573, oraz październiku – 2041 wyników. Najmniejszą ilość zauważamy w lutym – gdzie pojawiło się 1184 informacji. [Wykres 1.]wykres1

WOJEWÓDZTWO ORGANIZATORA – Czyli, gdzie dokonano największej liczby rozstrzygnięć zamówień publicznych:

Organizatorzy z województwa mazowieckiego, ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT – na przestrzeni całego 2013 roku. Na jego obszarze bowiem, pojawiło się, aż 5803 wyniki – co daje 27 proc. wszystkich Powyżej dwóch tysięcy informacji ukazało się w województwach: śląskim (2199), oraz małopolskim (2067). Najsłabiej w tym podsumowaniu wypadają województwa: opolskie – z 517 wynikami i lubuskie – gdzie opublikowano tylko 332 rozstrzygnięć. [Wykres 2.] wykres2

 

WARTOŚCI ROZSTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW – analiza według województwa organizatora:

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą w sumie kwotę jest oczywiście – mazowieckie. Łącznie wyniki przetargów zebrały się w 6 401 986 644 zł. Kwota ta, stanowi – 62 proc. ogólnej wartości wszystkich rozstrzygnięć w Polsce. Daleko w tyle zatem, pod tym względem plasują się pozostałe województwa: wielkopolskie z kwotą łączną – 665 733 174 zł, warmińsko-mazurskie – 470 774 996 zł oraz śląskie 441 097 093 zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w okresie 2013 roku, uzbierała się na koncie województwa opolskiego – 30 999 552 zł. [Tabela 1.] tabela1

PRZEDMIOT PRZETARGÓW – czyli czego dotyczyły przetargi w branży IT:

Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (wszystkie części przetargu), przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów – w 2013 roku, stanowiły one aż 40 proc. wszystkich w tej branży (6695). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących oprogramowania komputerowego – 3261 wyników (19 proc.) oraz tych na dostawy urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 3256 (19 proc.). Najmniej rozstrzygnięć dotyczyło tym razem montaży sieci komputerowych – 32 wyniki. [Tabela 2.]

tabela2

LIDERZY W BRANŻY – czyli które firmy wygrały najwięcej:

Niekwestionowanym liderem pod względem ilości wygranych postępowań przetargowych w branży IT, w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku jest firma: ASSECO POLAND S.A. – na swoim koncie w analizowanym okresie ma, aż 223 wygrane postępowania. Nieco mniej bo 178 przetargów wygrała firma: SAMAXON Sp. z o.o.  pierwszą trójkę zamyka firma PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE Sp. z o.o. – 172 wygrane. [Tabela 3.]

tabela3