PMR: polski rynek kolokacji wart już blisko pół miliarda złotych

0
367

Blisko 500 mln zł – tyle był wart krajowy rynek kolokacji w ubiegłym roku. Oznacza to ponad 9 procentowy wzrost r/r. Zgodnie z prognozami PMR zainteresowanie przedsiębiorstw lokowaniem swoich danych u operatorów data center nie osłabnie, a największego wzrostu zainteresowania powinniśmy spodziewać się już w przyszłym roku. Wówczas wartość rynku wzrośnie o rekordowe 12,5%.

W tej chwili co piąta duża polska firma korzysta z usług zewnętrznych centrów przetwarzania danych. Główną przyczyną skłaniającą przedsiębiorstwa do lokowania swoich zasobów u operatora DC są koszty – zwraca uwagę Robert Mikołajski z Atmana, lidera polskiego rynku centrów danych.

Z analizy Atmana przeprowadzonej we współpracy z Audytelem wynika, że różnice w kosztach między kolokacją a budową własnej serwerowni od podstaw sięgają nawet blisko 50 mln złotych na korzyść kolokacji i outsourcingu IT. Co więcej, w żadnym ze scenariuszy opisanych przez autorów raportu oszczędności nie wyniosły mniej niż 17 mln zł. – To efekt niższych kosztów energii elektrycznej, eksploatacji sprzętu i utrzymania personelu technicznego. Całkowity koszt budowy i eksploatacji centrum danych w dziesięcioletnim przedziale czasowym wynosi około 46 mln zł. Dla porównania, usługa kolokacji dla 40 szaf wraz z zasilaniem, świadczona w tym samym okresie, stanowi wydatek mniejszy niż 16 mln zł, czyli o 30 mln zł mniej niż w przypadku własnego ośrodka – tłumaczy Robert Mikołajski.

Dwucyfrowy wzrost

Do 2022 r. polski rynek usług kolokacji ma być wart blisko 900 mln zł i rosnąć w średnim tempie 10,9% r/r. Oznacza to podwojenie jego wartości w perspektywie 6 lat. Nadal głównym odbiorcą usług będą firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, IT, mediów i e-commerce. Zdaniem PMR dwucyfrowy wzrost rynku będzie efektem szybkiego rozwoju chmury obliczeniowej i wzrostu konsumpcji treści wideo w Internecie, a w konsekwencji znaczącego zwiększenia ilości gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych danych. Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku i podejmowania decyzji o kolokacji będzie nasilenie cyberzagrożeń.

– Poza kosztami, bezpieczeństwo przechowywanych danych to najważniejszy czynnik skłaniający firmy do podejmowania decyzji o kolokacji. Jest to istotny argument dla 70% polskich firm. Nic dziwnego, skoro liczba i złożoność ataków na infrastrukturę firm systematycznie rośnie, pociągając za sobą gigantyczne straty, a nikt nie inwestuje tak dużo w zabezpieczenia, jak operatorzy centrów danych – zwraca uwagę Robert Mikołajski z Atmana.

Szanse na horyzoncie

Analitycy PMR informują także, że w ostatnich latach mianem fenomenu można określić inwestycje w centra danych w parkach technologicznych. Finansowane w dużej mierze przez fundusze unijne obiekty powstawały i nadal powstają w wielu częściach kraju, nie pozostając bez wpływu na przyrost wolumenu powierzchni serwerowej w Polsce.

W teorii, duża szansa wzrostu wartości rynku kolokacji widoczna jest w usługach adresowanych do sektora publicznego, które zgodnie z ostrożnymi szacunkami PMR wyceniane są na ok 250 mln zł w skali roku. Ministerstwo Cyfryzacji przyznaje natomiast, iż dotychczas eksploatowane przez organy administracji publicznej serwerownie stanowią dla niej duże obciążenie, generując wysokie koszty. Łącza powierzchnia centów danych będących w użytku sektora publicznego sięga niemal 6.000m2, uwzględniając 46 lokalizacji, podczas gdy resort ocenia, że wymagania odnośnie państwowych ośrodków gromadzenia i przetwarzania danych są znacznie mniejsze, mieszcząc się w 500m2 łącznej powierzchni serwerowej, rozlokowanej w maksymalnie 5-7 miejscach.

Więcej powierzchni

Duże i średnie polskie przedsiębiorstwa będą się skłaniać ku kolokacji także z powodu niewystarczających zasobów ludzkich i w efekcie problemów z utrzymaniem własnej serwerowni.

Jak wskazuje PMR, widocznym efektem rosnącego popytu na kolokację będzie wzrost powierzchni ośrodków data center. O ile w 2016 r. powierzchnia brutto komercyjnych obiektów świadczących usługi hostingu i kolokacji wynosiła ponad 125 tys. mkw., o tyle w 2022 r. wyniesie już ponad 180 tys. mkw.

USA nieznacznie szybsze

Co ciekawe, szybkość migracji polskich przedsiębiorstw do zewnętrznych ośrodków gromadzenia i przetwarzania danych będzie bardzo zbliżona do sytuacji obserwowanej za oceanem. W USA kolokacja będzie bowiem zyskiwać na wartości średnio 11,7% r/r do 2022 r. To zaledwie o 0,8% więcej niż w Polsce.