Oracle OpenWorld: narzędzia do analiz biznesowych w chmurze

0
382

Oracle zaprezentował kolejne innowacje w dziedzinie analiz biznesowych – to kompletny pakiet usług przetwarzania w chmurze, który pozwoli przedsiębiorstwom pozyskiwać wartość z posiadanych danych. Dzięki nowym usługom Oracle Cloud firmy mogą zmienić sposób wydobywania informacji z profili użytkowników, algorytmów, procesów i maszyn, a potem udostępniać te informacje w postaci intuicyjnych wizualizacji, wartościowych relacji i prognoz za pomocą modeli eksperckich i uczenia adaptacyjnego.

[sam id=8 codes='false']

Oracle Analytics Cloud to kompletne rozwiązanie do analizy danych biznesowych. Jest wyposażone w wydajną infrastrukturę do przetwarzania analiz na dużą skalę, szeroką gamę narzędzi do przygotowywania i wykrywania danych, wizualizacji oraz współpracy, skonfigurowany fabrycznie pakiet dostosowanych do domeny modeli automatycznego uczenia, pakiet analitycznych wskaźników KPI opartych na najlepszych procedurach oraz duże zbiory zorganizowanych danych publicznych.

dan-vesset„Wdrożenia oprogramowania do analizy danych biznesowych w chmurze publicznej są wciąż na stosunkowo wczesnych etapach. Zgodnie z przewidywaniami rynek wdrożeń w chmurze będzie się jednak rozwijał 5-krotnie szybciej niż rynek wdrożeń lokalnych i innych metod wdrożeniowych. Oracle Analytics Cloud uwzględnia kształtującą się hybrydową architekturę do zarządzania danymi i przeprowadzania analiz. Zapewnia samoobsługowe funkcje dostępu do danych i narzędzia analityczne, będzie też obejmować funkcjonalność kognitywną/sztuczną inteligencję. Wszystko to daje firmie Oracle dobrą pozycję do wykorzystania tej szansy rynkowej” — powiedział Dan Vesset, wiceprezes grupy ds. analiz i zarządzania informacjami w IDC.

Oracle jest jedyną firmą, która łączy wszystkie komponenty nowoczesnej platformy analitycznej, takie jak:

Wydajna infrastruktura do analiz na dużą skalę

Oracle udostępnia pełen zestaw wydajnych, elastycznie skalowalnych usług w zakresie infrastruktury, stworzonych z myślą o przetwarzaniu analiz na danych o różnych typach, formach i prędkościach napływu:

 • infrastruktura — niezwykle wydajna infrastruktura obliczeniowa oraz infrastruktura blokowej i obiektowej pamięci masowej w chmurze zapewnia najlepszą wydajność i skalowalność do przetwarzania analiz;
 • elastyczna platforma analityczna — dzięki elastycznym platformom Hadoop i Spark oraz strumieniowemu przetwarzaniu danych za pomocą systemu Kafka klienci mogą tworzyć elastyczne klastry do przetwarzania danych przy użyciu rozwiązań MapReduce i Spark
 • elastyczna pamięć masowa — obiektowa pamięć masowa o dużej wydajności, HDFS, baza danych Oracle Database i mechanizmy typu klucz-wartość/NoSQL;
 • inteligentne opcje przyjmowania danych — przetwarzanie strumieniowe w przypadku danych szybko napływających w czasie rzeczywistym i danych zdarzeń oraz replikacja dużych ilości danych z różnych źródeł.

Zaawansowane narzędzia do przygotowywania i wykrywania danych oraz wizualizacji i współpracy

Oracle oferuje pełen pakiet narzędzi, które opierają się na wydajnej infrastrukturze analitycznej i pozwalają wszystkim użytkownikom w przedsiębiorstwie generować i udostępniać analizy. Za pomocą narzędzi Oracle można:

 • przygotowywać dane przez przyjmowanie, profilowanie i oczyszczanie za pomocą różnych algorytmów;
 • kształtować przepływ danych — administratorzy danych mogą przygotowywać, przekształcać i agregować dane, a następnie uruchamiać modele automatycznego uczenia na dużą skalę;
 • wykrywać dane — eksperci merytoryczni mogą bez trudu współpracować z zespołami analityków danych; narzędzia łączą analizę danych biznesowych na dużą skalę, automatyczne uczenie i modelowanie statystyczne;
 • tworzyć wizualizacje na podstawie dowolnych danych i przeglądać je na każdym urządzeniu, zarówno lokalnie, jak i w chmurze;
 • współpracować w oparciu o dane — narzędzia udostępniają proaktywne treści konwersacyjne i wspomagają bieżącą interakcję dotyczącą inteligentnych analiz;
 • korzystać z interfejsów opartych na danych, które pozwalają programistom rozszerzać, dostosowywać i włączać zaawansowane narzędzia analityczne w działanie ich aplikacji.

Pakiety analityczne i modele automatycznego uczenia

Aby móc objąć analizami całe przedsiębiorstwo, trzeba znać właściwe wskaźniki do pomiaru i dysponować wskazówkami pozwalającymi zrozumieć te wskaźniki w każdym aspekcie działalności firmy. Inni dostawcy oferują platformy bez danych lub wiedzy specjalistycznej bądź jedynie sztuczną inteligencję. W przeciwieństwie do nich Oracle dostarcza dane, inteligencję i wiedzę specjalistyczną. Narzędzia te mogą być rozszerzane za pośrednictwem opartej na chmurze platformy analitycznej, która udostępnia:

 • ponad 8000 wskaźników KPI bazujących na najlepszych procedurach, stworzonych z myślą o rolach w różnych działach, takich jak sprzedaż, marketing, serwis, finanse, kadry i łańcuch dostaw;
 • zoptymalizowane rozwiązania z wbudowanymi narzędziami analitycznymi dla największej oferty produktów dostosowanych do konkretnych branż, takich jak komunikacja, inżynieria i budownictwo, edukacja, usługi finansowe, opieka zdrowotna, turystyka i gastronomia, produkcja, handel detaliczny i usługi użyteczności publicznej;
 • inteligentne aplikacje, dopasowujące swoje działanie w oparciu o pakiety algorytmów automatycznego uczenia i sztucznej inteligencji, aby generować inteligentne prognozy i zalecenia;
 • aplikacje dostosowane do konkretnych domen dla różnych branż, np. monitorowanie środków trwałych, monitorowanie produkcji w systemach produkcji i łańcucha dostaw, zarządzanie flotą i obieg informacji o pracownikach;
 • społeczność Oracle Cloud, dzięki której użytkownicy mogą współpracować i wymieniać się analizami oraz wiedzą przez udostępnianie modeli danych, rozwiązań automatycznego uczenia i algorytmów.

Pakiety zorganizowanych danych na potrzeby analiz

Z myślą o zwiększeniu efektywności marketingu, sprzedaży, handlu elektronicznego i obsługi klienta firma Oracle oferuje również pakiety starannie zorganizowanych zbiorów danych, które usprawniają procesy biznesowe i pozwalają lepiej ukierunkować analizy.
Oracle Data Cloud, to największa giełda danych na świecie, która w inteligentny sposób agreguje i normalizuje dane z ponad 5 mld globalnych profili konsumentów z uwzględnieniem ponad 45 tys. różnych wymiarów i 1500 dostawców.

thomas-kurian„Konkurencja w chmurze zmienia się” — powiedział Thomas Kurian, szef działu rozwoju produktów Oracle. „Niedrogie zasoby obliczeniowe i pamięć masowa są ważne, prawdziwym kluczem jest jednak generowanie wartości biznesowej dzięki lepszym informacjom. Sprawa jest prosta — tylko Oracle łączy wszystkie dane, technologie i wiedzę specjalistyczną, aby wydobyć tę wartość dla swoich klientów”.