Oracle – nowe usługi PCMCS

0
457

Firma Oracle wprowadziła rozwiązanie zaprojektowane dla dyrektorów firm i dyrektorów finansowych, pomagające im identyfikować czynniki wpływające na rentowność, na bieżąco oceniać wykorzystanie zasobów oraz podejmować odpowiednie działania na podstawie tych danych.

[sam id=8 codes='false']

Mimo że przedsiębiorstwa są pod ciągłą presją na zwiększanie wydajności, wiele z nich nie ma wglądu w czynniki wpływające na koszty i zyski. Koszty, przychody i używane przez firmę systemy są często rozproszone i odizolowane od siebie, przez co trudno jest zmierzyć rzeczywistą rentowność przedsiębiorstwa i ponoszone przez nie koszty.

Usługa Oracle Profitability and Cost Management Cloud (PCMCS) pomaga użytkownikom biznesowym zidentyfikować czynniki wpływające na koszty i przychody. Mogą oni łatwo i szybko określić rentowność poszczególnych klientów, produktów, regionów geograficznych i kanałów sprzedaży, a także podejmować działania mające na celu zwiększenie rentowności i obniżenie kosztów.

Luki w wiedzy na temat tego, które obszary przynoszą zyski, a które straty, mogą naprawdę zaszkodzić przedsiębiorstwu. W obecnym dynamicznym i coraz bardziej konkurencyjnym świecie biznesu każda firma musi bowiem kierować swoje zasoby i środki na realizację właściwych priorytetów” — powiedział Hari Sankar, wiceprezes Oracle, szef działu rozwiązań do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa. „Usługa PCMCS pomaga przedsiębiorstwom łatwo identyfikować rentowne i nierentowne obszary, co pozwala zwiększyć elastyczność biznesową oraz przychody, a jednocześnie obniżyć koszty”.

Usługa Oracle PCMCS została zaprojektowana pod kątem chmury oraz udostępnia nowe możliwości i innowacyjne funkcje w chmurze, wykorzystując jednocześnie najlepsze cechy rozwiązania Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Dzięki tej nowej usłudze księga główna firmy może być „lekka”, szybka i wydajna, ponieważ szczegółowe obliczenia są wykonywane poza nią. Użytkownicy biznesowi mogą zidentyfikować obszary potencjalnych zysków i oszczędności za pomocą prostych konsol i raportów generowanych jednym kliknięciem, bez udziału informatyków. To chmurowe rozwiązanie udostępnia wbudowane raporty obejmujące m.in. krzywe zysku, wykresy punktowe oraz informacje o identyfikowalności (traceability). Umożliwia również tworzenie szczegółowych modeli finansowych oraz raportowanie ad hoc. Usługa Oracle PCMCS przetwarza wielkie zbiory danych i można ją łatwo zintegrować z wieloma systemami ERP, jak również z rozwiązaniem Oracle Enterprise Performance Management (EPM) zarówno w wersji chmurowej, jak i lokalnej.

Niezależnie od branży, w której działa dana firma, Oracle PCMCS pomoże jej określić, do jakich obszarów najlepiej skierować ograniczone środki i zasoby, aby osiągnąć najlepsze rezultaty:

Usługi finansowe: Banki mogą uzyskać wgląd w złożone alokacje kosztów i obliczyć koszty przypadające na poszczególnych klientów, produkty i oddziały.

Służba zdrowia: Organizacje mogą generować precyzyjne kody opłat, co pozwala kontrolować rentowność pacjentów.

Szkolnictwo wyższe: Instytucje mogą określić pełny koszt danego kursu, obliczając koszt wszystkich elementów potrzebnych do jego przeprowadzenia, w tym również koszt opracowania szkolenia.

Telekomunikacja: Firmy mogą przyporządkować koszty sieci bezpośrednio do produktu, który zużywa działania w tej sieci, takie jak minuty czy dane.

Transport: Przedsiębiorstwa lotnicze mogą obliczyć całkowity koszt podróży samolotu z lotniska na lotnisko, w tym kapitalizację na kosztach samolotu, załogi i opłat lotniskowych na każdym lotnisku, która może być przyporządkowana na podstawie takich czynników jak liczba przewożonych pasażerów czy liczba lotów.

Usługi użyteczności publicznej i administracja państwowa: Użytkownicy mogą przyporządkować wszystkie dzielone koszty, takie jak koszt obiektów i personelu, do wymaganych usług, a jednocześnie zapewnić przejrzystość na potrzeby nadzoru rządowego.

Usługa Oracle PCMCS jest już dostępna dla obecnych i nowych klientów. Firmy mogą wybierać spośród wielu elastycznych opcji wdrażania, w zależności od potrzeb.