Oracle – nowe programy sprzedażowe

0
457
Photo by Justin Sullivan/Getty Images

Oracle zapowiada najniższe ceny katalogowe, wyższą wydajność oraz większą automatyzację, aby zapewnić klientom jak najniższy całkowity koszt posiadania.

[sam id=8 codes='false']

Na konferencji prasowej prezes zarządu Oracle i dyrektor ds. technicznych Larry Ellison przedstawił nowe programy sprzedaży chmury, które obniżą koszty klientów poprzez zapewnienie większej automatyzacji i elastyczności oraz pozwolą im czerpać większe korzyści z dotychczasowych inwestycji w oprogramowanie Oracle. Nowe programy Oracle Cloud to m.in. „Bring Your Own License to PaaS” i „Universal Credits”.

Zapewniając firmom elastyczność i możliwości wyboru, całkowicie przekształcamy sposób, w jaki kupują i wykorzystują usługi” — powiedział Ellison. „Teraz połączyliśmy najniższe ceny z najwyższą wydajnością oraz większą automatyzacją, aby obniżyć całkowity koszt posiadania dla naszych klientów”.

Mimo że przedsiębiorstwa chętnie przenoszą swoje obciążenia do chmury, wiele z nich jeszcze tego nie dokonała ze względu na przeszkody, które zmusiły je do wybierania pomiędzy elastycznością a niższymi kosztami. Problemem była dla nich złożoność chmury oraz brak możliwości przenoszenia wydatków z jednej usługi na drugą. Powstrzymywała je również ograniczona widoczność i ograniczona kontrola nad wydatkami na chmurę. Dotychczas firmy nie były w stanie w pełni wykorzystać w chmurze swoich dotychczasowych inwestycji w oprogramowanie lokalne — były ograniczone do usług IaaS lub musiały zrezygnować z kluczowych funkcji baz danych na poziomie PaaS. Nowe programy chmurowe Oracle wychodzą naprzeciw problemom klientów w zakresie wdrażania chmury poprzez uproszczenie sposobu kupowania i użytkowania usług chmurowych.

Bring Your Own License to Oracle Database PaaS: większe korzyści dzięki mobilności licencji

Klienci mogli dotychczas przenosić swoje licencje lokalne do Oracle IaaS. Teraz Oracle rozszerza tę ofertę, umożliwiając klientom ponowne wykorzystanie swoich dotychczasowych licencji na oprogramowanie (w tym Oracle Database, Oracle Middleware i Oracle Analytics) w chmurze Oracle PaaS. Klienci mający licencje lokalne mogą na ich podstawie korzystać z Oracle Database Cloud w cenie znacznie niższej niż dotychczasowa cena PaaS. Uruchamianie bazy danych Oracle w chmurze Oracle jest szybsze i udostępnia więcej funkcji niż chmura Amazon, zapewniając najniższy w branży całkowity koszt posiadania. Ponadto dzięki automatyzacji PaaS klienci mogą jeszcze bardziej obniżyć koszty zarządzania i koszty operacyjne wymagane przy utrzymywaniu rozwiązania lokalnego.

Universal Credits: elastyczne opcje nabywania i użytkowania usług PaaS i IaaS Oracle

Firma Oracle wprowadza punkty Universal Credits — najbardziej elastyczny model nabywania i użytkowania usług chmurowych w branży. W programie tym klienci mają jedną prostą umowę, która zapewnia im nieograniczony dostęp do wszystkich obecnych i przyszłych usług PaaS i IaaS Oracle, w modelu Oracle Cloud i Oracle Cloud at Customer. Klienci mogą uzyskać dostęp na żądanie do wszystkich usług, a koszt usług przedpłaconych jest niższy. Mają też elastyczne opcje aktualizowania, rozszerzania usług lub przenoszenia ich pomiędzy różnymi centrami przetwarzania danych zależnie od potrzeb. Dzięki punktom Universal Credits klienci mogą zmieniać wykorzystywane przez siebie usługi PaaS i IaaS bez konieczności powiadamiania Oracle. Mogą również wykorzystać swój dotychczasowy zasób punktów chmurowych do używania nowych usług, gdy staną się one dostępne.

Nowe programy Universal Credit i Bring Your Own License to PaaS będą dostępne od 25 września 2017 r. w modelu Oracle Cloud i Oracle Cloud at Customer.