Obowiązki pracodawcy dotyczące ochrony danych osobowych pracownika

0
291

W związku z zapewnieniem stosowania RODO, szykowane są zmiany w polskim Kodeksie pracy. W przepisach ma zostać uregulowana możliwość stosowania monitoringu w miejscu pracy, w szczególności monitoringu wizyjnego oraz monitoringu służbowej korespondencji pracownika.

Monitoring wizyjny będzie dopuszczalny, ale w określonych przypadkach,  jeżeli to będzie dotyczyć zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia pracodawcy, kontroli produkcji, ochrony tajemnic firmy.

Projektowane zmiany w Kodeksie Pracy wskazują konkretne miejsca, w których monitoring wizyjny nie może być prowadzony, to stołówki czy pomieszczenia sanitarne, palarnie, a także pomieszczenia udostępnione związkom zawodowym.

Zdefiniowano też okres, przez jaki pracodawca nagrania takie będzie mógł przechowywać – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Gwiazda – radca prawny, partner, szefowa Praktyki Prawa Pracy w Kochański Zięba i Partnerzy (KZP). – To maksymalnie trzy miesiące, chyba że nagrania są dowodem w postępowaniu sądowym, wtedy będą przechowywane do czasu zakończenia takiego postępowania.

Pracodawca będzie musiał poinformować pracowników o stosowaniu monitoringu. Pomieszczenia, w których monitoring będzie stosowany, będą musiały zostać w wyraźny sposób oznakowane.

Monitorowanie mailowej korespondencji służbowej pracowników będzie możliwe w szczególności dla zapewnienia takiej organizacji pracy, która gwarantować ma pełne wykorzystanie czasu pracy pracowników – wskazuje  Anna Gwiazda z KZP.

Zaproponowane zmiany prawne KZP ocenia pozytywnie.