NTT System po trzech kwartałach

0
44

Stagnację rynku odczuł także nasz rodzimy producent i dystrybutor. Pomimo tego udało mu się zachować parametry finansowe na godziwym poziomie. W trzecim kwartale 2016 r. Spółka NTT System S.A. wygenerowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,549 mln zł. To mniej od rekordowego trzeciego kwartału 2015 r. (gdy zysk wyniósł 1,62 mln – czterokrotnie więcej, niż w tym samym okresie 2014 r.).

Zysk netto Spółki od lipca do końca września wyniósł 1,247 mln, czyli o 2 proc. więcej, niż przed rokiem. Rezultaty porównywalne z zeszłorocznymi zostały uzyskane pomimo mniejszych przychodów – 141,8 mln wobec 167 mln w 2015 r.

Tendencja zwiększania zysków przy mniejszych obrotach jest widoczna również we wcześniejszych kwartałach tego roku. Ogółem w trzech kwartałach 2016 r., NTT System S.A. osiągnęła zysk przed opodatkowaniem – 3,475 mln zł (w 2015 r. 3 mln zł), zysk netto – 2,79 mln zł (w 2014 r. 2,64 tys.). Przychody Spółki od stycznia do końca września 2015 r. wyniosły 409 mln zł, zaś w analogicznym okresie 2015 r. 502,7 mln zł.

W trzech kwartałach 2016 r. największy udział w przychodzie Spółki stanowiła dystrybucja komputerów i tabletów innych producentów (251,4 mln zł) oraz sprzedaż sprzętu własnej produkcji i przetworzonego (33,7 mln zł).

Stagnacja na rynku dotknęła także marki własne NTT. Sprzedaż produktów własnej marki i przetworzonych: od 1 stycznia do 30 września 2016 – 33 675 tys, zaś w tym samym okresie 2015 r. – 51 753 tys.