Niekorzystne zmiany dla podatników CIT

0
257

Z wprowadzanych zmian w podatku CIT  kluczowe dotyczą wyodrębnienia dwóch źródeł przychodów. Pierwsze dotyczy źródeł  z zysków kapitałowych np. ze zbycia akcji, udziałów w zyskach osób prawnych etc. Drugie zaś działalności gospodarczej – przychody i koszty z każdego źródła będą rozliczane odrębnie.

– Podatnicy nie będą mieli już prawa do rozliczania obu tych źródeł wspólnie, czyli zyski z jednego źródła nie będą mogły być pomniejszane o stratę z drugiego – mówi w rozmowie z MarketNews24 Tomasz Zaleski, Doradca podatkowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego w Kochański Zięba i Partnerzy (KZP).

Była to często wykorzystywana przez podatników optymalizacja podatkowa. Nie będzie mogła być stosowana począwszy od 1 stycznia 2018 r.

 – Zmiana ta dotyczy wszystkich podatników CIT, czyli zarówno spółek handlowych, spółek z o.o., spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, jak również wszelkiego rodzaju spółdzielni i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu – wyjaśnia ekspert z KZP.

W dniu 27 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano tekst ustawy nowelizującej ustawy o CIT, PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.