Nelro Data S.A. – Sąd zatwierdził plan restrukturyzacyjny przygotowany przez dystrybutora. Zarząd oznajmia że już niebawem będzie notować zyski.

0
453
[sam id=8 codes='false']

Program restrukturyzacyjny został złożony 30 kwietnia br. po rozpoznaniu Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy X Wydział Gospodarczy. Postanowieniem z dnia 11 maja 2018 Sąd zatwierdził plan restrukturyzacyjny przygotowany przez spółkę.

 

Przedział czasowy do złożenia planu restrukturyzacyjnego był bardzo intensywny, musieliśmy pracować na podwójnych obrotach, aby wykazać że mamy przemyślany schemat naprawczy. Udało się tego dokonać i dlatego mogę z pełną odpowiedzialnością oznajmić, że zaczniemy niebawem notować zyski, na które czekają nasi lojalni kooperanci – skomentował na gorąco Łukasz Pacholski, Wiceprezes Nelro Data.

 

Suma wierzytelności, która została złożona do Sądu to około 18 mln zł, z czego prawie 6 mln to wierzytelność sporna, a dokładniej środki, których Urząd Skarbowy domaga się od firmy. Spółka w tym celu złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Według Nelro Daty w momencie objęcia jej procesem sanacyjnym, po odliczeniu wierzytelności spornej, należności i wierzytelności praktycznie się bilansowały – Na początku procesu restrukturyzacji, po wydaniu decyzji przez US, klienci zwyczajnie przestali nam płacić. Według firm doradczych oraz kancelarii prawnych, firma nie utraciła zdolności do wykonywania zobowiązań, a tym samym nie było żadnych przesłanek do ogłoszenia upadłości. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego było jedynym środkiem w celu utrzymania firmy, miejsc pracy oraz spłaty zobowiązań – wyjaśnia Łukasz Pacholski.

 

Przy projekcjach finansowych uczestniczyła firma Ernst & Young, znajdująca się w tzw. Wielkiej Czwórce firm doradczych, a przed WSA spółkę Nelro Data reprezentuje kancelaria Witolda Modzelewskiego – Postawiliśmy sobie jasny cel – zaangażujemy wszystkie siły jakie są tylko możliwe, aby dowieść, iż decyzja ze strony organów skarbowych była całkowicie bezzasadna. Taki sam cel przyświecał naszym działaniom w postępowaniu sanacyjnym. W końcu skuteczność zarządzania spółką można ocenić po tym jak sobie radzi w sytuacjach kryzysowych. Zdaliśmy ten egzamin celująco – dodaje Wiceprezes.

 

Spółka podkreśla, że obroty oraz marże pozwalają jej stabilnie pracować, co przełoży się na podwyższenie rentowności, tak aby zaproponować jak najlepszy układ dla wierzycieli – Niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego wdrożyliśmy prawdziwą rewolucję związaną z optymalizacją kosztów w przedsiębiorstwie. Obecnie angażujemy wszystkie możliwe środki w obrót towarem – zdradza Andrzej Kadej, Dyrektor Finansowy Nelro Data.

 

Od otwarcia postępowania sanacyjnego do końca kwietnia, czyli w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia, Nelro Data wygenerowała prawie 118 mln zł przychodu przy marży brutto 2.017.282,57 zł – To bardzo dobry prognostyk, biorąc pod uwagę turbulencje przez jakie przeszła spółka. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, iż w pierwszym miesiącu po ogłoszeniu sanacji obrót spółki był niewielki, a na zaniżenie marży miały wpływ wyprzedaże zalegającego w magazynie towaru – konkluduje Andrzej Kadej.

 

Po zatwierdzeniu programu restrukturyzacyjnego przez Sąd kolejnym etapem dla spółki jest przygotowanie propozycji układu dla wierzyciel.

 

Wierzę, że dzięki estymacjom finansowym  przygotowanym przy wsparciu EY oraz doradztwie i zaangażowaniu osób z firmy przejdziemy przez ten proces równie sprawie, jak przy programie restrukturyzacyjnym – podsumowuje Łukasz Pacholski.