Najnowsze wydanie Red Hat Ceph Storage

0
280

Red Hat, dostawca rozwiązań open source, poinformował o kolejnej odsłonie rozwiązania Red Hat Ceph Storage 2.3. Najnowsza wersja, oparta na Ceph 10.2 (Jewel), wprowadza nowy interfejs Network File System (NFS), oferuje kompatybilność z klientem systemu plików Hadoop S3A oraz dodaje obsługę wdrożeń w środowiskach kontenerowych.

Ulepszenia te zwiększają wszechstronność produktu w roli obiektowej pamięci masowej, umożliwiając wspieranie analityki Big Data i wykorzystanie Ceph Storage jako wspólnej platformy dla plikowych obciążeń roboczych.

Red Hat Ceph Storage to otwarta, definiowana programowo, zunifikowana platforma pamięciowa. Oddziela ona sprzęt od oprogramowania, dzięki czemu może działać na ekonomicznych, standardowych serwerach i dyskach, skaluje się elastycznie i masowo, wspierając pojemności rzędu wielu petabajtów, i zapewnia pamięć obiektową na potrzeby nowoczesnych aplikacji.

W najnowszej wersji Red Hat Ceph Storage dodano lekki interfejs NFS do Ceph Object Gateway. W rezultacie użytkownicy i ich aplikacji będą mogli uzyskiwać dostęp do tego samego zbioru danych zarówno z poziomu obiektowego interfejsu S3, jak i plikowego interfejsu NFS, stopniowo przechodząc od jednego do drugiego w zależności od potrzeb biznesowych. Interfejs NFS wykorzystuje obsługę wielu lokalizacji w Red Hat Ceph Storage, aby umożliwić wykorzystanie globalnych klastrów oraz dostęp do danych za pomocą protokołu NFS. W rezultacie klienci przechowujący dane w postaci plików mogą wykorzystać skalowalność, elastyczność i efektywność kosztową pamięci obiektowej, z czasem modernizując swoją infrastrukturę pamięciową.

Zgodność z klientem systemu plików Hadoop S3A umożliwia używanie aplikacji do analityki Big Data, takich jak Apache Hadoop MapReduce, Hive i Spark, w połączeniu z magazynem obiektowym Red Hat Ceph Storage. Pozwala to klientom wykorzystać natywne funkcje obiektowej pamięci masowej, takie jak zarządzanie cyklem życia i metadanymi, ograniczyć koszty poprzez kodowanie nadmiarowe (erasure coding) oraz niezależnie skalować zasoby obliczeniowe i pamięciowe.

Ponadto klienci uzyskają alternatywny sposób wdrażania Red Hat Ceph Storage w środowiskach kontenerowych. W Red Hat Container Registry będzie dostępny pojedynczy kontenerowy obraz produktu, który zapewnia te same możliwości, co tradycyjny format pakietowy. Korzystając z formatu kontenerowego w połączeniu z Ansible by Red Hat, użytkownicy Ceph Storage mogą przeprowadzać instalacje, modernizacje i aktualizacje atomowo, co ogranicza złożoność, ułatwia zarządzanie i przyspiesza wdrażanie pamięci masowej definiowanej programowo.

Rozwiązanie Red Hat Ceph Storage 2.3 oraz jego kontenerowy obraz mają być dostępne w tym miesiącu w witrynie Red Hat Customer Portal oraz Red Hat Container Registry.