Kanownik wybrany na drugą kadencję do Zarządu Digital Europe

0
1569

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik będzie przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Członka Zarządu Digital Europe, największej europejskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców z całej Europy. Gratulacje!

[sam id=8 codes='false']

Taką decyzję podjęli członkowie organizacji w ramach wewnętrznego głosowania. Do Digital Europe należy 37 krajowych związków branżowych z Europy z sektora ICT. Reprezentują one w sumie ponad 27 tys. przedsiębiorców, które dają łącznie ponad 2 mln miejsc pracy.

Michał Kanownik jest Członkiem Zarządu Digital Europe od 2016 r. i jest jedynym reprezentantem polskiej branży cyfrowej i nowoczesnych technologii znajdującym się we władzach tego europejskiego stowarzyszenia. „Digital Europe to silny partner w rozmowach z Komisję Europejską i Parlamentem Europejskim w sprawach stanowienia regulacji prawnych dotyczących sektora cyfrowego. To ważne, bo dziś wiele przepisów, które obowiązują także w Polsce powstaje w Brukseli. Moja obecność we władzach tej organizacji pozwala na bezpośrednie angażowanie się w ten proces i tam, gdzie jest taka konieczność przedstawianie polskiego punktu widzenia” – podkreśla Michał Kanownik.

Jako kluczowe wyzwanie na kolejne dwa lata prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska wskazuje przede wszystkim doprowadzenie do kompromisu w zakresie zapisów projektu unijnej Dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Zdaniem Kanownika przyjęcie niektórych jej zapisów w obecnym kształcie spowoduje ogromne problemy w rozwoju sektora innowacyjnego. „Ważnym wyzwaniem dla europejskiej branży cyfrowej będzie także zadbanie o upowszechnianie usług cyfrowych, tzw. smart, które dziś nie tylko służą biznesowi, ale i coraz częściej ułatwiają konsumentom prowadzenie codziennego życia. Istotne jest budowanie świadomości, która wiąże się również z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem” – mówi Kanownik.

Prezes Cyfrowej Polski jako członek Zarządu Digital Europe chce także bardziej zaangażować branżę w pomoc europejskim państwom w budowie cyfrowych usług publicznych, tzw. e-państwa, a także rozwijać edukację w zakresie zdobywania umiejętności cyfrowych i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Deklaruje również działania, które będą wspierać dążenia unijnych krajów do rozwoju robotyki  i sztucznej inteligencji, co zdaniem Kanownika, jest dziś nieuniknioną przyszłością europejskiej gospodarki.