Fujitsu ucyfryzuje Grenlandię

0
300

Władze Grenlandii wybrały firmę Fujitsu na lidera programu transformacji cyfrowej dla całej administracji publicznej oraz czterech lokalnych gmin. Zawarta umowa obejmuje realizację projektu transformacji cyfrowej publicznych rozwiązań informatycznych dla administracji Grenlandii. Według postanowień umowy, Fujitsu zmodernizuje procesy administracyjne w biurach instytucji wchodzących w skład administracji wyspy oraz czterech lokalnych gmin.

Władze Grenlandii ogłosiły firmę Fujitsu zwycięzcą procedury przetargowej i wybrały rozwiązanie ERP PRISME Fujitsu w celu zoptymalizowania procesu transformacji cyfrowej. Jest to w pełni zintegrowane rozwiązanie do obsługi finansów opracowane uprzednio przez firmę Fujitsu dla duńskich gmin i regionów z wykorzystaniem platformy ERP Dynamics AX firmy Microsoft. Władze Grenlandii oraz cztery lokalne gminy o nazwach Sermersooq, Qaasuitsup, Qeqqata i Kujalleq skorzystają z rozwiązania ERP PRISME firmy Fujitsu, aby przyspieszyć procesy pomiędzy departamentami.

Produkt PRISME jest jednym z głównych elementów oferty rozwiązań informatycznych dla Grenlandii. Program transformacji cyfrowej umożliwi administracji Grenlandii i jej czterem gminom spójne komunikowanie się ze sobą bez problemów z dotychczasowymi technologiami oraz zbieranie danych z przestarzałych aplikacji biznesowych. W ramach umowy firma Fujitsu będzie motorem napędowym procesu tworzenia całego systemu ERP na użytek administracji Grenlandii.

ravi-krishnamoorthi„Ta sześcioletnia umowa zupełnie zmieni sposób świadczenia usług administracyjnych w całej Grenlandii. Dla władz Grenlandii najważniejszą częścią projektu transformacji jest zapewnienie ciągłości usług administracyjnych bez żadnych zakłóceń w okresie modernizacji. Wybór firmy Fujitsu na partnera z zakresu rozwiązań informatycznych zapewni administracji Grenlandii maksymalne korzyści oraz przejście na najnowocześniejsze systemy informatyczne. Bardzo nas cieszy pokładane w nas zaufanie oraz wiara władz Grenlandii w to, że nasza firma potrafi to wszystko osiągnąć”, komentuje Ravi Krishnamoorthi, wiceprezes i szef działu usług w zakresie aplikacji biznesowych firmy Fujitsu na region EMEIA.

Karin Schreil JonssonWładze Grenlandii i cztery gminy są w pełni odpowiedzialne za zapewnienie mieszkańcom Grenlandii systemów informatycznych, które zoptymalizują i ulepszą bieżące i przyszłe usługi świadczone wyborcom. Władze będą partnerem firmy Fujitsu w zakresie upraszczania procesów, obniżania ich kosztów, zwiększania płynności oraz ułatwiania ich obsługi dzięki dostarczaniu umów i zarządzaniu nimi. Jest to bardzo ważny projekt zarówno dla Grenlandii, jak i dla jej mieszkańców” – komentuje Karin Schreil Jonsson, dyrektor Fujitsu Nordic.

Fujitsu uprości również kilka procesów administracyjnych, w tym również i te, które muszą być ściśle zgodne z przepisami — dotyczące obsługi finansów, zaopatrzenia, systemów rozwoju i wdrażania. Firma zapewni także nieprzerwane usługi wsparcia i serwisu.

Umowa władz Grenlandii z Fujitsu wchodzi w życie we wrześniu 2016 roku, a początkowy projekt transformacji ma być zakończony na początku roku 2019. Władze Grenlandii oczekują również dalszych ulepszeń i świadczenia usług wsparcia przez cały okres obowiązywania umowy.