Engave partnerem serwisowym Lenovo

0
367

Engave jest jedynym w Polsce partnerem serwisowym Lenovo certyfikowanym według najnowszej ścieżki autoryzacyjnej. Restrykcyjna procedura gwarantuje, że Engave świadczyć będzie usługi najwyższej jakości i dzięki temu może samodzielnie realizować wiele działań serwisowych.

[sam id=8 codes='false']

Lenovo Authorised Warranty Service Provider to zestaw uprawnień nadawanych przez producenta wyselekcjonowanym partnerom. Uczestnicy programu muszą spełnić szereg warunków, by móc w nim uczestniczyć. Oprócz przejścia ścieżki certyfikacyjnej wymagane jest utrzymywanie określonego poziomu zasobów magazynowych, zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi poprzez odpowiedni system, a także uiszczenie opłaty partnerskiej.

W celu świadczenia usług serwisowych Lenovo Authorised Warranty Service Provider musi zatrudniać przynajmniej dwóch specjalistów technicznych, posiadających odpowiednie certyfikacje na poszczególne linie produktowe. Producent stosuje również tzw. Performance Index. Służy on do mierzenia poziomu zadowolenia klientów. Każdy uczestnik programu musi utrzymywać go minimum na poziomie 8.0.

Lenovo co trzy miesiące weryfikuje, czy firmy będące Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi spełniają wszystkie wymogi programu. W przypadku niespełnienia dowolnego z nich firma może utracić swój status ze skutkiem natychmiastowym.

W ramach certyfikatu Autoryzowanego Partnera Serwisowego Lenovo Engave może świadczyć szereg najważniejszych usług:

  • Serwisu i Kontroli Podzespołów (Service Parts Control),
  • Serwisu Wydajności Procesów (Service Processes/Performance),
  • Telefonicznej Obsługi Klientów (Customer Call Handling and Problem Resolution),
  • Edukacji Technicznej i Eskalacji (Technical Education and Escalation)

Zgodnie z podpisaną umową pracownicy Engave certyfikowani w poszczególnych liniach produktowych Lenovo mogą osobiście prowadzić na nich prace (usługa On-Site Services):

  • Implementacji rozwiązań
  • Konfiguracji sprzętu
  • Integracji
  • Migracji
  • Porealizacyjnego monitoringu wydajności
  • Oszacowania stanu systemu i potrzebnych działań

O Engave