Engave z kontraktem w NFZ-cie

0
403

Na początku lutego 2017 roku warszawska firma Engave podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji produktów objętych licencjami Oracle. Kontrakt obowiązuje do 31.12.2017 r., a wartość usług została wyceniona na 9 552 192,52 zł.

[sam id=8 codes='false']

W ramach umowy Engave przeprowadzi dla NFZ prace m.in. w zakresie dostarczania skryptów rozszerzających, aktualizacji programów, poprawek, ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa i aktualizacji programów korygujących o znaczeniu krytycznym. Zadaniem firmy będzie również certyfikacja nowych produktów (lub wersji produktów) innych firm. Istotnym elementem kontraktu jest również zapewnienie całodobowej obsługi zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia oraz świadczenia pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń oraz obsługi klientów w kwestiach pozatechnicznych.

Iwo Dominik ŻochowskiTo największy przetarg, jaki wygraliśmy od początku 2017 roku. W poprzednich latach również współpracowaliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podpisana w lutym umowa jest dowodem na to, że jesteśmy sprawdzonym partnerem, któremu można ufać – mówi Dominik Żochowski, Prezes Engave.

W ostatnim czasie firma podpisała kontrakt dotyczący sprzedaży nowoczesnych macierzy PureStorage Miejskim Zakładom Autobusowym w Warszawie.