Digital twins: wirtualne, bliźniacze kopie obiektów fizycznych. Leksykon 2017

0
199

Koncepcja digital twins nie jest nowa. Pojęcie „cyfrowe bliźniaki” odnosi się do cyfrowej prezentacji obiektów fizycznych. Już od ponad 30 lat inżynierowie do optymalizacji procesów i konstrukcji urządzeń oraz przy projektowaniu technicznym wykorzystują symulacje oraz modele 3D tworzone za pomocą systemów CAD (computer aided design – komputerowo wspomagane projektowanie). Obecnie kilka czynników decyduje o tym, że koncepcja digital twins zostaje uznawana za rewolucyjny trend, który w ciągu najbliższych pięciu lat (i w kolejnych) będzie miał coraz większy i głęboki wpływ na rozwój transformacji cyfrowej i środowiska internetu rzeczy.

Granice między cyfrowym a fizycznym światem będą się zacierać, tworząc nowe możliwości dla rozwoju cyfrowego biznesu. Świat cyfrowy będzie coraz bardziej szczegółowym odbiciem świata fizycznego, stając się jego częścią, co tworzyć będzie podatny grunt dla nowych modeli biznesowych i cyfrowych ekosystemów.

Analitycy Gartnera przewidują, że do 2021 roku połowa dużych przedsiębiorstw przemysłowych będzie wykorzystywać rozwiązania digital twins, dzięki czemu ich wydajność wzrośnie o 10 proc.

Mix fizycznego produktu i jego cyfrowej symulacji

W ciągu 3-5 lat, miliardy rzeczy będą reprezentowane przez tzw. digital twins – dynamiczne software’owe modele fizycznych rzeczy albo kompleksowe wirtualne prototypy całych systemów. Wykorzystując fizyczne dane (do określania sposobu, w jaki komponenty danej rzeczy działają i reagują na środowisko), jak również dane dostarczane przez czujniki w świecie fizycznym, digital twins mogą być używane do: analizy i symulacji rzeczywistych warunków, reagowania na zmiany, poprawiania działania i dodawania wartości.

Pełna treść obszernego materiału dostępna na blogu it-filolog.pl. Zapraszamy do lektury!