Czyszczenie milionów naszych kont bankowych z brudnych pieniędzy już od jesieni?

0
252

Kolejny pomysł na uszczelnienie systemu podatkowego będzie realizowany może już jesienią br. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie banki zobowiązane zostaną do założenia każdemu polskiemu przedsiębiorcy odrębnego rachunku bankowego VAT, który funkcjonował będzie równolegle do dotychczasowego rachunku firmowego. Znany jest już projekt ustawy wprowadzającej mechanizm tzw. podzielonej płatności.

Mechanizm split payment sprowadza się do podzielenia płatności za każdą fakturę na dwa oddzielne przelewy. Do tej pory nabywca po otrzymaniu faktury, wpłacał na rachunek sprzedawcy całość kwoty wykazanej na fakturze (kwotę brutto). Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, płatność automatycznie rozdzielana będzie na dwie części: cenę netto, którą wpłacana będzie, tak jak dotychczas, na rachunek sprzedawcy oraz kwotę podatku VAT, przelewaną na oddzielny rachunek VAT.

Ponad 50 banków komercyjnych i prawie 600 spółdzielczych prowadzą kilkadziesiąt milionów rachunków bankowych. Wyodrębnienie rachunków VAT to będzie potężna operacja w polskim systemie bankowym. Kiedy split payment zostanie wprowadzony? Banki są już do tego przygotowane, termin to kwestia uchwalenia potrzebnych ustaw, stwierdza w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Barbrich z Związku Banków Polskich (ZBP). – Być może stanie się to jesienią tego roku, być może na początku roku przyszłego.