CBA: Ministerstwo Sprawiedliwości nieprawidłowo wydało 100 mln zł?

0
245

Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem zamówień publicznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach prowadzonych projektów informatycznych.

 

Łączna wartość zamówień, w przypadku których dopatrzono się nieprawidłowości, przekroczyła 100 mln zł. Zawiadomienie ma związek z kontrolą, którą Biuro prowadziło od 20 marca do 18 października 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obejmowała ona sprawdzenie decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem, w związku z wydawaniem środków na zakup usług i sprzętu teleinformatycznego, w tym projektu Centrum Świadczenia Usług Rejestrowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrola obejmowała lata 2007-2013 – podało CBA.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego skierował do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem zamówień publicznych w latach 2009-2012 przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach prowadzonych projektów informatycznych. Wszystko wskazuje na to, że zawarto umowy na wykonanie projektów niezgodnie z przepisami dotyczącymi Prawa zamówień publicznych.