Branża elektroniczna na spotkaniu z wiceministrem Pawłem Gruzą

0
326
Pawel Gruza wiceminister finansów

Dobrowolny split payment wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., a jego obligatoryjność będzie wprowadzana etapowo. Na short-liście branż, które Ministerstwo Finansów rozważa objąć obowiązkiem stosowania tego mechanizmu jest sektor elektroniczny – m.in. takie deklaracje padły z ust wiceministra finansów Pawła Gruzy podczas spotkania z przedsiębiorcami z branży elektronicznej zrzeszonych w ZIPSEE „Cyfrowa Polska”. Polityk pozytywnie odniósł się do też do inicjatyw branży zmierzających do samooczyszczenia się rynku z oszustów.

W spotkaniu z wiceministrem finansów udział wzięli prezesi spółek giełdowych ABC Data, AB, Action, Komputronik, NTT System oraz Praxis Invent Sp. z o.o.. Rozmowa dotyczyła problemu funkcjonowania na rynku oszustów i związanych z tym konsekwencjami dla całej branży oraz pomysłów rządu na uszczelnienie systemu podatkowego.

Jak podkreślali przedsiębiorcy, kontrole skarbowe nie są dziś przyjazne podatnikom, którzy nie ze swojej winy mogli stać się ofiarą oszustów specjalizujących się w wyłudzeniach VAT. W rezultacie uczciwe firmy skazane są na wielomiesięczne tłumaczenia przed urzędnikami i wstrzymywanie zwrotów VAT, co niejednokrotnie prowadzi do zawieszenia lub zamykania ich działalności. – To kuriozum, że prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzania nie tylko swoich kontrahentów, ale i partnerów biznesowych tego kontrahenta. Tym bardziej, że przedsiębiorca nie ma możliwości prześledzenia wszystkich transakcji, które zawierali wcześniej jego kontrahenci – wskazywał prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik.

Z kolei prezes Komputronika Wojciech Buczkowski podkreślił, że oprócz nieprzyjaznego prawa przedsiębiorcy mają czasem problemy z mentalnością urzędników i tym, że firmy rzadki traktowane są przez nich po partnersku. Materiał dowodowy i formułowane na tej podstawie wnioski bywają niekiedy niespójne. A to może rodzić wątpliwości co do ich właściwego przygotowania. Może to wynikać z niewystarczającego czasu na prowadzenie działań kontrolnych lub z pewnej presji na formułowanie tez, które w oczach przełożonych mają uchodzić za dbałość o zwiększenie efektywności działań kontrolnych– powiedział Buczkowski. I dodał: – Nastawienie urzędnika bywa takie: przychodzę na kontrolę i moi przełożenie oczekują rezultatów w postaci zdiagnozowanych nieprawidłowości. Urzędnicy być może błędnie interpretują presję przełożonych dotyczącą efektywności kontroli.

Rząd finalizuje prace nad split paymentem

Zdaniem wiceministra finansów Pawła Gruzy problem oszustw podatkowych może rozwiązać wprowadzenie mechanizmu split payment. Rząd planuje, że będzie on gotowy do dobrowolnego wykorzystywania przez firmy od 1 stycznia 2018 r. A  już wkrótce projekt ma trafić do Rządowego Centrum Legislacji.

Wiceminister wyjaśnił podczas rozmowy z przedsiębiorcami, że split payment dla niektórych branż – w tym branży elektronicznej – docelowo może być obligatoryjny. Gruza argumentował, że split payment będzie korzystny dla przedsiębiorców, ponieważ nie będą oni musieli martwić się o wiarygodność swoich dostawców. Dlaczego? Bo jak przekonywał wiceminister, wystarczy, że firma upewni się, że pieniądze zgromadzone na specjalnym subkoncie mają swoje odwzorowanie w fakturach.

Wiceminister finansów poinformował również, że resort pracuje aktualnie nad wprowadzeniem „white listy”, która ma zawierać listę pozytywnie zweryfikowanych przez fiskusa podmiotów. – Wiążemy duże nadzieje z wprowadzeniem tych rozwiązań. Czekamy na szczegóły projektów – komentował z kolei Michał Kanownik.

Check-lista w branży elektronicznej

Przedsiębiorcy podczas spotkania z wiceministrem finansów wskazywali również na fakt, że brakuje im oficjalnych wytycznych, które pozwoliłyby sprecyzować, co powinni zrobić, by dochować należytej staranności.

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” opracowuje obecnie wewnętrzną check-listę dla całej branży zawierającą zbiór zasad weryfikujących kontrahenta, która ma pomóc uczciwym podmiotom. Wiceminister finansów Paweł Gruza pozytywnie odniósł się do takich regulacji stosowanych przez branżę elektroniczną. Jednak jego zdaniem, check-lista powinna niwelować ryzyko wejścia przedsiębiorcy w relacje z oszustem podatkowym, ale jednocześnie nie może stanowić zamkniętego katalogu czynności sprawdzających.