BCC: Innowacyjność i nowoczesna gospodarka w kampanii wyborczej

0
227

Czy kandydaci na urząd Prezydenta RP są innowacyjni? Czy podejmą w debatach tematy innowacyjnej, opartej o wiedzę gospodarki, budowy społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnego państwa, dostępu obywateli do sprawnych i wydajnych systemów oraz usług polskiej e-administracji?

Krzysztof Szubert, ekspert BCC, minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

W najbliższych latach Polska stanie się w Europie największym placem budowy infrastruktury telekomunikacyjnej – w tym dostępu do szybkiego Internetu. Inwestycja w skali kraju często porównywana do elektryfikacji Polski sprzed kilkudziesięciu lat – poparta wówczas zaangażowaniem i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. Mając na uwadze strategiczne znaczenie elektryfikacji dla rozwoju kraju rozporządzenie wprowadzało szereg zwolnień, ulg oraz ułatwień inwestycyjnych.

Nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne są obecnie strategicznym elementem stymulującym wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie. Zgodnie z wynikami badań prowadzonymi przez Komisję Europejską wzrost PKB w 25% jest związany z inwestycjami w nowoczesne technologie informatyczne, a wzrost produktywności pracy w 50%. Niestety wg wielu analiz i badań (w tym opublikowanego ostatnio współczynnika DESI – unijnego wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) – jako kraj jesteśmy obecnie klasyfikowani na 23 miejscu (na 28 państw członkowskich), a wg Eurostatu jako gospodarka EU jesteśmy na wysokim, 6 miejscu. Mając na uwadze strategiczne znaczenie ww. obszarów dla rozwoju gospodarek europejskich, jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej jest właśnie rozwój i budowa w Europie tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Wartość polskiego rynku IT / ICT oceniana jest na około 20 miliardów euro. Według resortu gospodarki jego wpływ na polskie PKB może sięgnąć w 2020 roku nawet 15%. Polska branża IT / ICT daje obecnie zatrudnienie blisko 200 tysiącom osób! – to więcej niż zatrudnienie w górnictwie (ok. 160 tys. osób), czy policji (ok. 118 tys. osób), zatem pojawia się pytanie: czy tak strategiczny i duży obszar polskiej gospodarki, zatrudniający w przeważającej części młodych i wykształconych ludzi zostanie zauważony i odpowiednio zaakcentowany?

Polska innowacyjność potrzebuje sprawnej koordynacji oraz wsparcia. Jeżeli mamy jako kraj wykorzystać swój potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje gospodarka oparta na wiedzy, niezbędne jest proaktywne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy innowacyjnej gospodarki (i często z tym powiązanego tzw. społeczeństwa informacyjnego) oraz sprawna koordynacja tego procesu – na co BCC zwraca aktywnie uwagę już od dłuższego czasu.