Avaya Poland – Nowy szef kanału

1
339

Avaya mianowała Małgorzatę Tyszkę na stanowisko dyrektora ds. współpracy z partnerami handlowymi na Polskę. Gratulacje!

Małgorzata Tyszka będzie odpowiadać za całokształt współpracy firmy Avaya z partnerami handlowymi w Polsce, w tym za dostosowanie do lokalnych warunków, wdrażanie i realizację programów partnerskich, szkolenia i certyfikacje partnerów oraz wprowadzanie do sprzedaży przez kanał partnerski nowych produktów.

Małgorzata ma dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z partnerami handlowymi i realizacji programów partnerskich firmy Avaya, w której pracuje od 2007 r. W tym czasie zajmowała się różnymi aspektami współpracy z kanałem partnerskim w Polsce i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiadała m.in. za wdrażanie regionalnej strategii programów partnerskich oraz realizację działań związanych z edukacją oraz szkoleniami sprzedażowymi i technicznymi dla partnerów m.in. w Polsce, Czechach, na Węgrzech, Słowacji i w Bułgarii. Zajmowała się też budową i rozwojem kanału sprzedaży wprowadzanych na te rynki rozwiązań wideokonferencyjnych.

„Biznes firmy Avaya jest w znacznej większości realizowany przez partnerów. Dlatego zależy nam na dalszym zarówno jakościowym jak i ilościowym rozwoju kanału partnerskiego oraz na wspieraniu partnerów na jak najwyższym poziomie. Jednym z ważniejszych celów jest dla nas elastyczna i dostosowana do potrzeb partnerów edukacja, która podniesie poziom ich wiedzy i umiejętności. W ofercie mamy szeroką gamę sprzedażowych i technicznych szkoleń online. Dodatkowo, odpowiadając na potrzeby polskiego rynku, jesteśmy w trakcie wdrażania programu umożliwiającego naszym partnerom włączenie do oferty czołowych i innowacyjnych produktów firmy Avaya: Oceana, Equinox i Breeze. W skład programu wchodzi m.in szereg warsztatów i szkoleń, w tym również lokalnych, a także dostępy do demo naszych nowych rozwiązań. Nasi partnerzy pomagają klientom wdrażać rozwiązania nowej generacji, co przekłada się na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. Jestem dumna mogąc być częścią tego procesu”, komentuje Małgorzata Tyszka, dyrektor ds. współpracy z partnerami handlowymi, Avaya Poland.