Czy Action walczy o przetrwanie?

0
321

Jak wynika z oficjalnego komunikatu, 1 sierpnia 2016 roku Zarząd ACTION S.A. poinformował o otwarciu postępowania sanacyjnego. Otwarcie postępowania sanacyjnego tworzy parasol ochronny, który pozwala na niezakłócone funkcjonowanie spółki w trakcie restrukturyzacji.

Decyzja o złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego została podyktowana potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, jej kontrahentów i akcjonariuszy w obliczu kumulacji niekorzystnych zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie.

01.08.2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu, na wniosek ACTION S.A., postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Piotr Bieliński– Ostatnie decyzje Urzędu Skarbowego, w których obciąża się nas odpowiedzialnością za błędy, zaniechania i niedociągnięcia urzędników i podmiotów trzecich, są dla nas nieakceptowalne. Chcę z całą stanowczością podkreślić, że ACTION zawsze z najwyższą starannością podchodziło do kwestii regulowania swoich zobowiązań podatkowych, co potwierdzały liczne kontrole organów podatkowych. Ostatnie decyzje Urzędów Skarbowych są de facto karą za działalność podmiotów niepowiązanych z ACTION. Te decyzje spowodowały spadek wiarygodności w oczach banków, ubezpieczycieli i dostawców. Co za tym idzie, zaczęło to zagrażać interesom spółki i jej akcjonariuszy, a także jej kontrahentom i pracownikom. Nie mogliśmy na to pozwolić, dlatego zdecydowaliśmy się na złożenie do sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Tego typu procedura ochrony jest znana i często stosowana na całym świecie. W ostatnim czasie stosowana przez takie światowe koncerny jak General Motors czy Chrysler. W Polsce Prawo Restrukturyzacyjne działa od początku 2016 roku. Jest stosunkowo mało znanym narzędziem, które pozwala zabezpieczyć spółkę przed utratą płynności w sytuacji nagromadzenia niekorzystnych czynników zewnętrznych – tłumaczy Piotr Bieliński, prezes Zarządu ACTION S.A. – Pozytywna decyzja sądu zabezpiecza naszą pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację. Dzięki niej jesteśmy w stanie w niezakłócony sposób rozwijać działalność Grupy Kapitałowej ACTION.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, który zakłada między innymi:

  • rezygnację lub znaczne ograniczenie niskorentownych kontraktów oraz projektów,
  • koncentrację na dalszym rozwoju najbardziej atrakcyjnych kanałów dystrybucji.

We wniosku do sądu Zarząd przedstawił następujące wstępne propozycje układowe:
1) Objęcie wszystkich wierzycieli w jednej grupie,
2) Karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 roku,
3) Umorzenie odsetek i ewentualnych innych należności ubocznych w całości,
4) Spłatę wierzycieli w pełnej wysokości należności głównej w maksymalnie dwudziestu równych ratach kwartalnych płatnych do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego kwartału 2018 roku.

wywiad-z-piotrem-bielinskim-235x240– Naszym głównym celem jest uniknięcie niewypłacalności Spółki w wyniku realizacji decyzji urzędu skarbowego, z którymi się nie zgadzamy, a co za tym idzie zabezpieczenie interesów Spółki i jej akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników. Jesteśmy otwarci na wypracowanie rozwiązań optymalnych dla wszystkich zainteresowanych stron. ACTION to jeden z największych dystrybutorów IT w Polsce. Zatrudniamy ok. 1000 osób. Corocznie wpłacamy do kasy państwa dziesiątki milionów złotych. Jestem przekonany o możliwości niezakłóconego przeprowadzenia restrukturyzacji. Odbędzie się to z korzyścią dla wszystkich stron. – mówi Piotr Bieliński, prezes zarządu ACTION S.A.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSound Blaster Omni Surround 5.1
Następny artykułExaGrid rozwija skrzydła
Dariusz Wałach
Redaktor naczelny portalu Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz na d.walach[at]resellernews.pl