ABC Data – zakończenie kontroli ws. VAT

0
118

Korzystnie dla ABC Data zakończyło się postępowanie podatkowe prowadzone wobec Spółki, dotyczące podatku VAT za wrzesień 2012 roku.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich partnerów firmy – akcjonariuszy, banków, ubezpieczycieli, producentów i klientów – potwierdzająca, że wszelkie spekulacje na temat spółki były nieuzasadnione. Wyniki kontroli są potwierdzeniem, że ABC Data prezentuje najwyższy poziom dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa i uczciwości prowadzonego biznesu.

Urzędnicy z Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego umorzyli postępowanie podatkowe w całości uznając za prawidłowe rozliczenia spółki w badanym okresie. W tym czasie ABC Data przeprowadziła w sumie 71 612 transakcji. Żadna z nich nie została zakwestionowana przez kontrolerów. Pokazuje to, że standardy Spółki w zakresie przeprowadzanych transakcji są skuteczne oraz potwierdza opinię niezależnych ekspertów, że procedury wewnętrzne Spółki należą do najlepszych w branży.

weiss – ABC Data każdorazowo poddaje wszystkich swoich bezpośrednich partnerów biznesowych rygorystycznej weryfikacji. Opiera się ona o procedury wdrożone w Spółce wiele lat temu, systematycznie analizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych praktyk rynkowych. W ABC Data zasady nie istnieją jedynie na papierze, ale są wpisane w codzienne działania pracowników naszej Firmy – komentuje Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data.

Priorytetem ABC Data jest funkcjonowanie w uczciwym i bezpiecznym otoczeniu biznesowym. Dystrybutor robi wszystko, co jest możliwe dla przedsiębiorcy w obecnych realiach prawnych, aby minimalizować ryzyko przeprowadzenia transakcji z wieloma podmiotami.

ABC Data dokłada szczególnych starań aby działać w sposób maksymalnie uczciwy i transparentny. Spółka na bieżąco informowała o przebiegu trwających kontroli podatkowych. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji Urzędu Skarbowego, dzięki której możemy w pełni skupić się na dalszym rozwoju biznesu i realizacji strategii ABC Data.

 Spółka jest pierwszą firmą w polskiej branży dystrybucji IT, która wprowadziła zwyczaj comiesięcznej publikacji szacunkowych przychodów ze sprzedaży. Dystrybutor na bieżąco reguluje wszelkie wielomilionowe zobowiązania podatkowe.