ABC Data: odbudowa po optymalizacji

0
338
[sam id=8 codes='false']

ABC Data osiągnęła w 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 5 mld 573 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 16 proc. EBITDA wyniosła 63 mln zł, a zysk netto 33 mln zł. Zarząd ABC Data rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 44,3 mln zł.  ABC Data osiągnęła w 2014 roku 16 proc. dynamikę przychodów przewyższającą  wzrost rynku dystrybucji. Wzrostowi sprzedaży towarzyszył wzrost przepływów finansowych z działalności operacyjnej przekraczający 300 proc. W rezultacie Grupa poprawiła swoją pozycję płynnościową.

– Przeprowadziliśmy proces wielopoziomowej optymalizacji działalności Grupy, dzięki czemu udało nam się nie tylko znacznie ograniczyć koszty operacyjne, ale także nadać Grupie dynamikę działania pozwalającą efektywnie konkurować nie tylko na rynku polskim, ale także na rynkach zagranicznych. Znacząca poprawa efektywności i płynności jest widoczna w całej Grupie Kapitałowej już teraz, co przejawia się m.in. w znaczącym obniżeniu zadłużenia netto o 62 proc r/r. Zoptymalizowaliśmy procesy zarzadzania kapitałem obrotowym, dzięki czemu cykl konwersji gotówki obniżył się do poziomu 26,8 dnia. Wszystko to sprawiło, że mogliśmy rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości ponad 44 mln.– wyjaśnia Ilona Weiss.

Największe przychody ABC Data uzyskiwała w minionym roku w dynamicznym segmencie dystrybucji telefonów i telekomunikacji, który stanowił 36 proc. ogółu przychodów i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 8 proc. Drugi pod względem wyników segment to komputery 21 proc. a zaraz za nim peryferia 16 proc. Analiza struktury sprzedaży minionego roku pokazała także tendencje zmian w kanale resellerskim oraz wzrost udziału eksportu w strukturze przychodów. ABC Data prowadzi działalność eksportową  do ponad 43 krajów, a obecna jest bezpośrednio w 9.

– Z satysfakcją po obu stronach współpracujemy z ponad 430 producentami. W naszej ofercie znajduje się 73 tys. produktów i stale ją rozwijamy. W 2015 roku będziemy kontynuowali współpracę z kluczowymi producentami. Na dwa kolejne lata przedłużyliśmy współpracę z Apple. Rozszerzyliśmy kontrakt z firmą Dell na rynek rumuński a z Ricoh – na węgierski. Rozwijana będzie także współpraca m.in. z Electronic Arts, czy Activision. Warto wspomnieć także o wdrożeniu międzynarodowej wersji Interlinka w 2014 roku. W minionym roku zanotowaliśmy wzrost przychodów realizowanych za granicą o +24% r/r– dodaje Ilona Weiss, Prezes zarządu ABC Data.

Obecnie ABC Data dysponuje jedną z najbardziej efektywnych sieci logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, z magazynami w trzech ważnych punktach regionu o całkowitej powierzchni ponad 40 tys. m kw.

ABC Data finalizuje obecnie pracę nad nową strategią, która pozwoli spółce przyspieszyć dotychczasowy wzrost działalności dystrybucyjnej. W strategii istotną rolę będą odgrywać bliska współpraca z obecnymi i nowymi producentami, wzmacnianie pozycji na rynkach zagranicznych oraz przejęcia.