ABC Data finalizuje przejęcie S4E

0
527

ABC Data sfinalizowała proces przejęcia spółki S4E S.A. W efekcie przeprowadzonej transakcji, dystrybutor został właścicielem kontrolnego pakietu 81,3% akcji tej firmy. W związku z zakończeniem zakupu krakowski VAD stał się częścią Grupy Kapitałowej ABC Data.

[sam id=8 codes='false']

We współczesnej dystrybucji IT usługi z wartością dodaną należą do obszarów o największym potencjale do rozwoju i wypracowywania wysokich marż. ABC Data, poprzez dedykowany Dział Rozwiązań Zaawansowanych Value+, systematycznie zwiększa swoją obecność w tym sektorze. Aby zintensyfikować rozwój w segmencie VAD, broadliner zakupił kontrolny pakiet akcji spółki S4E S.A. Firma dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw, a poza dystrybucją urządzeń i oprogramowania oferuje również szeroki wachlarz usług marketingowych, sprzedażowych, logistycznych i szkoleniowych. Z tego powodu przejęcie S4E znacznie wzmocni pozycję ABC Data w obszarze dystrybucji z wartością dodaną.

weissW związku z zakończeniem transakcji i przejęciem kontrolnego pakietu akcji S4E oczekujemy istotnego wzrostu poziomu przychodów ABC Data z tytułu usług VAD. Włączenie tej spółki do Grupy ABC Data wpłynie znacząco także na zwiększenie udziałów naszej Grupy Kapitałowej w krajowym rynku dystrybucji IT – tłumaczy Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A. – Nasze spółki mają zbieżne cele, a kompetencje obu firm i zatrudnianych specjalistów wzajemnie się uzupełniają. Nie mam więc wątpliwości, że sfinalizowanie transakcji i połączenie naszych firm wyzwoli efekt synergii, który przyczyni się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej ABC Data – dodaje Ilona Weiss.

Wyniki finansowe S4E S.A. będą uwzględniane w skonsolidowanych wynikach Grupy ABC Data. Dystrybucja z wartością dodaną to obszar, który umożliwia uzyskanie wyższych marż niż tradycyjny model broadline’owy. Efektem transakcji będzie więc nie tylko wzrost skonsolidowanych przychodów ABC Data, lecz także wypracowanej marży. S4E prowadzi działalność biznesową od 15 lat, doskonale zna segment VAD, posiada szerokie grono własnych klientów, którym oferuje wyspecjalizowane usługi w oparciu o sprzęt wiodących światowych producentów. W ubiegłym roku spółka uzyskała 225,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 3,1 mln zł zysku netto. W pierwszych trzech kwartałach tego roku przychody S4E ze sprzedaży wyniosły 109,21 mln zł, zysk brutto 11,36 mln zł, a zysk netto 646 tys. zł. – W dystrybucji VAD panuje duża sezonowość. Większą część naszych obrotów, jak też i zysku, realizujemy w trwającym właśnie czwartym kwartale – komentuje Paweł Piętka – Włączenie do Grupy ABC Data stanowi dla nas bardzo ogromny skok rozwojowy. Wsparcie dużego broadlinera z bardzo mocną pozycją rynkową ułatwi nam startowanie w największych przetargach, a w efekcie wypracowywanie coraz lepszych wyników – dodaje Prezes Zarządu S4E S.A.

W związku z zakończeniem transakcji, ABC Data została właścicielem S4E. Spółka pozostanie jednak niezależnym podmiotem działającym w ramach Grupy Kapitałowej, dedykowanym do obsługi partnerów w modelu dystrybucji z wartością dodaną. Podobny wzorzec biznesowy ABC Data zastosowała wcześniej w przypadku spółki iSource S.A. Będąc częścią dużej Grupy o silnym bilansie, iSource notuje bardzo dobre wyniki, a Grupa ABC Data jest dziś największym dystrybutorem produktów Apple w Polsce. Zarządy ABC Data i S4E oczekują analogicznego rozwoju sytuacji również w tym przypadku. – Zintegrowanie działań broadlinera ze sposobem pracy dystrybutora VAD to trudne zadanie, jednak możliwe do realizacji w sposób korzystny dla obu stron. Ustalając warunki transakcji zdecydowaliśmy, że w przypadku naszych firm optymalnym rozwiązaniem będzie zachowanie przez S4E odrębności – wyjaśnia Ilona Weiss.

pawel-m – S4E, tak jak do tej pory, będzie prowadzić działalność w szeroko rozumianym sektorze dystrybucji z wartością dodaną. Projekty będziemy realizować w oparciu o rozwiązania obsługiwanych przez siebie producentów, a także wybrany sprzęt z oferty ABC Data. Z kolei ABC Data zapewni nam wsparcie przy realizowanych inicjatywach, będzie odpowiadać za logistykę i magazynowanie, a także pomoże istotnie zwiększyć skalę działania – dodaje Paweł Piętka, Prezes Zarządu S4E S.A.

Po włączeniu S4E do Grupy Kapitałowej, ABC Data stanie się jednym z liderów tego rynku w naszym kraju.