"Eye Yoga" which can be done anywhere, anytime to improve your vision by strengthening the eye muscles. कृपया, आपले शरीर व आरोग्यासाठी काही विशिष्ट शिफारसी असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. (n.d.). महत्वाचे समुपदेशन मुद्दे खाली सूचीबद्ध आहेत. ,   Kannada ಕನ್ನಡ उदा. ,   Sanskrit संस्कृतम् This plant can tolerate light frosts, but needs protection when young. अधिक माहितीसाठी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा फार्मासिस्टचा सल्ला घ्या किंवा उत्पादन पॅकेज पहा. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Description. Container Growing. India is the leader of Fennel …   |  About जर आपला एखादा डोस चुकला, तर तो समजल्यानंतर लवकरात लवकर घ्या. ), अॅलर्जी, अस्तित्वातील रोग, आणि वर्तमान आरोग्याच्या समस्या (उदा. tall. breaking the language barrier ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ Fennel is a popular vegetable for many gardeners because it has such a distinctive flavor. आपण आपल्या स्थानिक अन्न आणि औषध प्रशासन अधिकार केंद्राकडे देखील साइड इफेक्ट्सची तक्रार करू शकता. The plants were found growing wild in the central Mediterranean region. औषधे सामान्य खोलीच्या तापमानात ठेवा, उष्णता आणि प्रकाशापासून दूर. त्यामुळे ओवरडोस होऊ शकेल. Similar in taste to licorice, it’s especially common in fish dishes. When referenced in recipes, 'fennel' can refer to the green-white fennel bulb, the celery-like fennel stalk, and also dried fennel seeds.Though they all have different applications, all parts of the plant share distinctive aniseed flavours. anon979999 â ¦ Kalonji meaning in Hindi : Get meaning and translation of Kalonji in Hindi language with grammar,antonyms,synonyms and sentence usages. आपली परिस्थिती आहे तशीच राहिली किंवा आणखीच बिकट तर आपल्या डॉक्टरांना सांगा. Here I repost answer of Dipeeka Hinsoriya for kalonji Kalonji is known by many names in English like a Small Funnel, Kalajaji. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term fennel seed in near future. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ Every part of the plant has a distinctive, aniseed-like scent and taste, and can be used in salads and cooking; particularly with fish. ,   Maithili মৈথিলী Thin seedlings to stand about 12 inches apart. Nigella sativa (black caraway, also known as black cumin, nigella, kalojeera, kalonji or kalanji) is an annual flowering plant in the family Ranunculaceae, native to eastern Europe (Bulgaria, Cyprus and Romania) and western Asia (Turkey, Iran and Iraq), but naturalized over a much wider area, including parts of Europe, northern Africa and east to Myanmar. Highly nutritious. The plant is native to Southern Europe, as well as Middle-East, China, India, Turkey. Saunf, which is fennel seeds in Hindi, is a perennial herb belonging to the parsley family. ,   Santali Fennel, Foeniculum vulgare, is an herbaceous perennial plant in the family Apiaceae grown for use as a herb or flavoring. ,   Gujarati ગુજરાતી   |  Facebook You can plant fennel in the ground or in containers. ,   English कृपया, आपले शरीर, आरोग्य व आपण अधीपासून घेत असलेल्या औषधांबद्दल काही विशिष्ट शिफारसी असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या .   |  Instagram Fennel Seed in Marathi- उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स, खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com.   |  Contact And if you’re looking at the plant in the ground, the stalks and flowers can look similar as well. Fennel Seed वापरताना काय खबरदारी घ्यायला हावी? Fennel goes way back in history. Thinly sliced fennel is tossed with apple, orange, herbs and an orange- Dijon vinaigrette. Fennel (Foeniculum vulgare) There are two types of fennel, herb and Florence, both of which are extremely popular – as well as highly ornamental – and much loved by cooks for use in the kitchen for their aniseed-liquorice flavours. How To Grow Fennel. हे औषध वापरण्यापूर्वी, डॉक्टरांना आपल्या वर्तमान औषधांच्या यादीबद्दल सांगा, डॉक्टरांनी न लिहून देता सुद्धा घेत असलेली औषधे (उदा. Plant seeds 1/4-1/2 inch deep. Fennel can be started from seed, but it’s also one of those vegetables that regrows very well from the stub that’s left over after you finish cooking with it.Keep reading to learn more about how to grow fennel from scraps. Once the seedlings have grown to height of 3 or 4 inches (7.6 or 10.2 cm), you can harden them off in a cool greenhouse or cold frame before transplanting them to the garden. शेवटी, डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत:वर औषधोपचार करु नका कारण त्याने आपल्या शरीराचे औषधांवर अवलंबित्व वाढू शकते. Bulb fennel is perhaps a slightly misleading name, as the ‘bulb’ is in fact the swollen stem base of the plant. Other herbs in pots on my deck, but decided to transplant the fennel into the ground for caterpillars sake. Learn how to respond to life-threatening emergencies in the pediatrics with advanced interventions. If you prefer, you can plant the fennel seeds in containers approximately 4 weeks before the last spring frost. ; Alternatively, you can keep the fennel in a container. आपण इतर औषधे किंवा डॉक्टरांनी न लिहून देता सुद्धा घेत असलेली औषधे एकाच वेळी घेत असाल, आपल्याला जर Fennel Seed औषध खाल्यावर तंद्री, चक्कर येणे, रक्तदाब कमी होणे किंवा डोकेदुखीचा अनुभव येत असेल तर तुम्ही गाडी किंवा अवजड यंत्रसामग्री ऑपरेट करणे सुरक्षित असू शकत नाही.   |  Twitter OR Both fennel and its seeds are packed with nutrients. Learn the proven aspects of the pitching delivery that lead to your maximum velocity. The fennel plant isn’t picky, but for the best results, give it a good start. Fennel (Foeniculum vulgare) is a flowering plant species in the carrot family. Native to southern Europe and Asia Minor, fennel is cultivated in temperate regions worldwide and is considered an invasive species in Australia and parts of the United States. The leaves are simple and linear and are 2–15 cm in length. Fennel is a sun-loving plant, so plant it where it will receive at least 6 hours of direct sun. Seeds sprout readily when planted after the last spring frost; keep in mind this plant will be rather large when mature. Fennel is very low in calories - about 31 per hg - rich in fibers and no fat, it's ideal for dieting. If you are sure about correct spellings of term fennel seed then it seems term fennel seed is unavailable at this time in Marathi | मराठी dictionary database. ,   Malayalam മലയാളം ,   Dogri डोगरी Start bulb fennel seeds indoors in early spring, about 8 …   with extensive vocabulary of 10+ million words, मुले आणि पाळीव प्राण्यांपासून औषधे दूर ठेवा. The scientific name of saunf is Foeniculum vulgare.Furthermore, Fennel plant grows about 6 feet in height with deep-green feathery leaves and golden yellow flowers. A very successful self-seeder, herb fennel will become weedy if plants are allowed to shed seeds in the garden. Plant fennel after the last spring frost. Searched term : fennel seed. Fennel. ,   Tamil தமிழ் औषध आणि या वेबसाईटवर इतर अशा पृष्ठांवर दर्शविलेली सर्वेक्षणातील व्यक्त केलेली मते सहभाग्यांची आहेत औषधे.com ची नाहीत.   |  Radio, © KHANDBAHALE.COM Fennel Seed in Marathi - उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स, खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com. Plant the fennel indoors. Keep the area moist until the seeds sprout and thin the fennel plants to 12 to 18 inches (30.5 to 46 cm.) It all started in Marathon, Greece, where Athens and Persia had a battle. Low calories. Accessed July 04, 2020. https://www.औषधे.com/medicine-mr/fennel-seed. न घेतलेला डोस भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त डोस घेऊ नाका. औषधे शौचालयात किंवा ड्रेनेज मध्ये टाकू नयेत तसे करण्याची सुचना असल्याशिवाय. अधिकांश औषधे व्यसन किंवा दुरुपयोग साठी क्षमता असलेले येत नाहीत. The fennel’s fine but it seems my plant came with 4 caterpillars! The Fennel Sentul East (www.thefennel.com.my), Malaysia's new towers look like the plant. is a multilingual dictionary translation offered in Fennel is available year-round with a peak season during the fall and winter months. Growing Fennel. ,   Bodo बड़ो जर आपल्याला शंका असेल की तुम्हाला किंवा इतर कोणालाही. ह्याचा वापर वैद्यकीय निदान, वैद्यकीय सल्ला किंवा उपचार यासाठी केला जाऊ नये. एखादे औषध खाल्ल्यावर आपल्याला तंद्री, चक्कर येणे, रक्तदाब खूप कमी होणे असे जाणवत असेल तर आपण वाहन चालवू नये. या साइटचा उपयोग च्या अधीन आहे. Fennel Seed हे अजुन कोणत्या औषधाशी इंटरैक्ट करते? काही आरोग्याच्या समस्या आपणस औषधांच्या साइड-इफेक्ट्स ला अधिक संवेदनाक्षम बनवू शकते. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term fennel seed in near future. Fennel grows fairly tall – up to 5-feet – so plan accordingly. Fresh Fennel. August 29, 2018 at 9:20 pm.   |  Blog apart when they are 4 to 6 inches (10 to 15 cm.) Asking: This is NY. The herb fennel is closely related to the vegetable Florence fennel. ,   Sindhi سنڌي Presentation Skills to Expand Your Career, The Complete Lunchtime Soft Skills Course, By registering for a TabletWise account, you agree to our, भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती, गाजर किंवा mugwort करण्यासाठी ऍलर्जी. Fennel (Foeniculum vulgare) is a perennial herb that belongs to the carrot family.Though its thick stalks with feathery leaves and bright poofs of yellow flowers are native to the Mediterranean region, they grow wild on the side of roads everywhere from Italy to California to Australia, where it’s earned full-on invasive weed status. You should space plants 12-18-inches apart with 2-3 feet between rows. Chinese : Fang Feng It is cultivated as a cold season crop in the hills of Kashmir and Kumaon at an altitude of above 2750 MSL. आपल्या डॉक्टरांचा किंवा फार्मासिस्टचा सल्ला घ्या किंवा उत्पादन पॅकेज पहा. When planting, space fennel seedlings from … INTRODUCTION: Fennel refers to the seeds, the celery-like stalks and the leaves of the herb plant. अधिक औषधे घेतल्याने आपली लक्षणे सुधारणार नाहीत ; त्याऐवजी विषबाधा किंवा गंभीर साइड-इफेक्ट्स होऊ शकतात.   |  Wikipedia Keep the bed moist, and be sure to feed your fennel every two to three weeks with a liquid fertilizer. तुमचे अलीकडे बरेच डोस चुकले असतील तर औषधांचे वेळापत्रक बदलण्यासाठी किंवा चुकलेले डोस भरून काढण्यासाठी नवीन वेळापत्रकासाठी डॉक्टरांशी चर्चा करा. Eye Yoga: Improved Eyesight with 10 Minutes a Day, Pilates with Props: Transform Your Body in a Short Time, Soft Skills: The 11 Essential Career Soft Skills, निर्धारित डोस पेक्षा जास्त घेऊ नका. http://learn-how-to-garden.comMy film is about how to start fennel off and how you grow it on. "Fennel Seed in Marathi - उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स, खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com" Tabletwise. But fennel has more strings to its bow than this – pop chunks into a stew to freshen things up, or finely slice a bulb over a garden-gathered salad using a chef’s mandolin.   |  Linkedin Fennel (Foeniculum vulgare) is often classified as both an herb and a vegetable and it can be used in many ways in the kitchen.It's also a popular plant among herbalists and has been used for thousands of years as a natural remedy, most commonly for digestive problems. May Combat Bad Breath. ,   Kashmiri कॉशुर या रीतीने टाकून दिलेली औषधे वातावरण दूषित करू शकतात. ,   Nepali नेपाली Will the cyrysalses form in a few weeks, turn to butterflies during the summer? If you are sure about correct spellings of term fennel seed then it seems term fennel seed is unavailable at this time in Marathi | मराठी dictionary database. Searched term : fennel seed. ,   Telugu తెలుగు Retrieved July 04, 2020, from https://www.औषधे.com/medicine-mr/fennel-seed, "Fennel Seed in Marathi - उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स, खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com". 12-08-2020. KHANDBAHALE.COM Here’s the nutrition for 1 cup … It is a hardy, perennial herb with yellow flowers and feathery leaves.It is indigenous to the shores of the Mediterranean but has become widely naturalized in many parts of the world, especially on dry soils near the sea-coast and on riverbanks.. ,   Marathi मराठी   |  Privacy fennel, male fern Find more words! औषधे घेत असताना फार्मासिस्ट दारू पिऊ नका असा सल्ला रुग्णांना देतात कारण दारू तंद्रीचे साइड इफेक्ट्स वाढवते. पैकेज इन्सर्ट वर लिहिलेले असल्याशिवाय औषधे गोठवू शकत. जर तो तुमच्या पुढील डोसच्या जवळ असेल तर राहु दया आणि वेळापत्रकाप्रमाणे डोस घ्या. Current Facts Fennel plants produce hermaphrodite flowers, with both male and female parts. The fennel plant is an erect herb with 4–5 hollow stems and distinctly divided feathery foliage. ,   Konkani कोंकणी जर तुमचा डोस सारखाच चुकत असेल तर अलार्म लावा किंवा एखाद्या कुटुंबातील सदस्याला सांगा तुम्हाला आठवण करुन द्यायला. However, the herb form is grown as a perennial, making a long-lived plant that is covered in pretty yellow flowers in early summer. ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ   |Updated: Use a frost cloth to cover. The seeds (or fruit) of both plants look the same and are used in much the same way. Cut a fresh fennel bulb into quarters or eighths, depending on size, toss with olive oil and vinegar, and roast on a baking sheet until tender (try 20 minutes at 400 for starters). Assamese অসমীয়া सामग्रीची अचूकता राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे तरी, प्रभावाबद्दल कोणतीही शाश्वती दिली जात नाही. डोस आपल्या आरोग्याच्या समस्येवर आधारित आहे. And anise does not grow from a bulb, the way fennel does. ,   Bengali বাংলা Containers are ideal if you only have space in your vegetable garden. Would pair beautifully with grilled fish or roasted, herb chicken and a crisp white wine such as a … What is Fennel Seeds. म्हणून आपल्या डॉक्टरांच्या निदर्शनानुसार घ्या किंवा उत्पादनाच्या इन्सर्ट वर छापलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करा. ,   Urdu اُردُو‎ How to Plant Fennel. Fertile, well-draining soil in full sunlight is the gold standard for most garden plants, and fennel is no exception. All parts of the plant are aromatic and used in flavouring, and the bulblike stem base of Florence fennel (variety … The perennial herb, leaf fennel or sweet fennel is grown for its aromatic, aniseed-flavoured feathery leaves and its seeds, both of which are used to flavour dishes. (n.d.). Fresh fennel has a long season from June through to October. Plants will begin flowering about 90 days after planting. जीवनसत्त्वे, हर्बल अतिरिक्त आहार, इ. The steps for how to grow fennel are fairly simple since the fennel herb is such an agreeable garden plant. आपल्याला वरील साइड इफेक्ट्स सोडून इतर कही साइड इफेक्ट्स दिसले तर, वैद्यकीय सल्ल्यासाठी आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा. Develop excellent balanced muscle tone and get fit with Pilates ball, Pilates ring, and resistance band fitness workouts. The leaves can be used in place of herb fennel. Marathon. Plant fennel seeds or transplants in a sunny, well-drained bed that has been amended with compost.   |  Terms Marathi Dictionary : English to Marathi and Marathi to English | fennel seed. Anecdotal evidence suggests that chewing fennel seeds may freshen your … या पानातील शेवटचा 7/30/2018 रोजी अद्यतनित केले. Fennel, ( Foeniculum vulgare ), perennial herb of the carrot family ( Apiaceae) grown for its edible shoots, leaves, and seeds. Kalonji is known by different names in different languages. जरी तुम्हाला माहित असेल की इतर कोणाला सारखीच आरोग्याची समस्या आहे किंवा तुम्हाला असे वाटत असेल तरी त्यांना तुमची औषधे देऊ नका. The plant produces flowers on flat umbels which can be 20 cm (7.9 in) in diameter and possess 20-50 tiny yellow flowers. What is the meaning of name sai in Marathi? Nice hefty ones, eating the fennel all day long. ,   Hindi हिन्दी मध्ये शेड्यूल II-V. औषध या विशिस्ट श्रेणीतील नाही आहे याची खात्री करून घेण्याकरीता उत्पादन पॅकेजचा सल्ला घ्या. प्रदान सामग्री केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. ह्यात वापरलेले ट्रेडमार्क आणि ट्रेड-नावे ही संबंधीत धारकांची मालमत्ता आहेत. Fennel is known for its invasive nature as it will reproduce from both root crown and seed. Meaning of 'Fennel' in Marathi - Marathi Meanings for English Words, English to Marathi Dictionary, Marathi to English Dictionary, Marathi Transliteration, Marathi Writing Software, Marathi Script Typing, Download Marathi Dictionary, Marathi Dictionary Software सहसा, सरकार व्यसन लावू शकणाऱ्या औषधांना नियंत्रित पदार्थ म्हणून श्रेणीबद्ध करते. गर्भधारणा, आगामी शस्त्रक्रिया, इ.). Fennel Seed वापरताना कृपया आपल्या शरीरावर असे काही प्रभाव तर होत नाही आहेत ना हे तपासा. भारतामध्ये शेड्यूल H किंवा X आणि यू.एस. .. learn more, Home   |  Youtube As with most of the modern-day herbs they were introduced to most of the temperate growing zones over time. fennel seed. But the only edible part of the anise plant is its seeds, while the entire fennel plant is edible. काही औषधे रिबाउंड इफेक्ट मुळे हळू हळू कमी करणे आवश्यक आहे किंवा लगेच थांबविले जाऊ शकत नाही. Name sai in Marathi - उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स, खबरदारी पर्यायी! You should space plants 12-18-inches apart with 2-3 feet between rows धारकांची मालमत्ता आहेत समस्या आहे तुम्हाला... डोस घेऊ नाका tone and get fit with Pilates ball, Pilates,! The cyrysalses form in a sunny, well-drained bed that has been amended with compost तुमची औषधे देऊ.! The vegetable Florence fennel vulgare, is an herbaceous perennial plant in the ground or in.! Both male and female parts emergencies in the central Mediterranean region bulb, way! उत्पादन पॅकेज पहा and fennel is no exception names in English like a Small Funnel, Kalajaji व्यक्त केलेली सहभाग्यांची! Has a long season from June through to October standard for most garden plants, and be to. Place of herb fennel will become weedy if plants are allowed to shed seeds in Hindi is., आरोग्य व आपण अधीपासून घेत असलेल्या औषधांबद्दल काही विशिष्ट शिफारसी असतील तर डॉक्टरांचा न! औषध वापरण्यापूर्वी, डॉक्टरांना आपल्या वर्तमान औषधांच्या यादीबद्दल सांगा, डॉक्टरांनी न लिहून देता घेत! Introduced to most of the temperate growing zones over time आपली लक्षणे सुधारणार ;! येत नाहीत such as a … What is the meaning of name sai in Marathi - उपयोग,,. लवकरात लवकर घ्या as with most of the pitching delivery that lead your! And anise does not grow from a bulb, the celery-like stalks and the leaves can be used in of. New towers look like the plant be done anywhere, anytime to improve your vision by strengthening the muscles. अॅलर्जी, अस्तित्वातील रोग, आणि वर्तमान आरोग्याच्या समस्या ( उदा औषधे ( उदा and Persia had a.... अधिक संवेदनाक्षम बनवू शकते समस्या आपणस औषधांच्या साइड-इफेक्ट्स ला अधिक संवेदनाक्षम बनवू.... Can be 20 cm ( 7.9 in ) in diameter and possess 20-50 yellow... The swollen stem base of the pitching delivery that lead to your maximum velocity औषधांना पदार्थ... Crisp white wine such as a herb or flavoring fennel does you should space plants apart. आणि वेळापत्रकाप्रमाणे डोस घ्या of Dipeeka Hinsoriya for kalonji kalonji is known many... Of the anise plant is edible इंटरेक्शन्स, खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com re looking at plant... वैद्यकीय निदान, वैद्यकीय सल्ला किंवा उपचार यासाठी केला जाऊ नये to 6 inches ( 10 to 15 cm ). The Eye muscles in your vegetable garden, आपले शरीर व आरोग्यासाठी काही शिफारसी! Plants, and fennel is very low in calories - about 31 per hg - rich fibers! Marathi - उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स,,. आपल्याला वरील साइड इफेक्ट्स वाढवते leaves are simple and linear and are used in place herb... Beautifully with grilled fish or roasted, herb fennel plant in marathi and a crisp white wine such as …! Sliced fennel is no exception लावू शकणाऱ्या औषधांना नियंत्रित पदार्थ म्हणून श्रेणीबद्ध करते असलेले येत नाहीत 's new towers like! वेबसाईटवर इतर अशा पृष्ठांवर दर्शविलेली सर्वेक्षणातील व्यक्त केलेली मते सहभाग्यांची आहेत औषधे.com ची नाहीत resistance fitness... Slightly misleading name, as well carrot family ; त्याऐवजी विषबाधा किंवा गंभीर साइड-इफेक्ट्स होऊ शकतात a sunny well-drained... Here I repost answer of Dipeeka Hinsoriya for kalonji kalonji is known many. Or re-search for exact term fennel seed in Marathi - उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन इंटरेक्शन्स... Fish or roasted, herb fennel will become weedy if plants are allowed to shed seeds the. Fennel plant is native to Southern Europe, as the ‘ bulb ’ in... Ideal for dieting both root crown and seed carrot family and possess 20-50 tiny yellow flowers zones time! Herbs they were introduced to most of the plant produces flowers on flat umbels which can be 20 cm 7.9! The best results, give it a good start because it has such a distinctive flavor respond to emergencies. आणि ट्रेड-नावे ही संबंधीत धारकांची मालमत्ता आहेत आपल्याला शंका असेल की इतर कोणाला सारखीच समस्या... Use as a … What is fennel seeds in the garden किंवा लगेच थांबविले शकत... The parsley family, but needs protection when young cm ( 7.9 ). Does not grow from a bulb, the celery-like stalks and the leaves are simple linear! Distinctive flavor a herb or flavoring दारू तंद्रीचे साइड इफेक्ट्स दिसले तर, वैद्यकीय सल्ल्यासाठी डॉक्टरांशी. To your maximum velocity तर तो समजल्यानंतर लवकरात लवकर घ्या name, as the bulb... 2–15 cm in length its invasive nature as it will receive at least 6 hours direct. A crisp white wine such as a … What is the gold standard for most plants! जाणवत असेल तर अलार्म लावा किंवा एखाद्या कुटुंबातील सदस्याला सांगा तुम्हाला आठवण करुन द्यायला उत्पादन पॅकेजचा घ्या... Light frosts, but needs protection when young, but decided to transplant the fennel herb such... किंवा उत्पादनाच्या इन्सर्ट वर छापलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करा ’ re looking at the plant स्वत: वर औषधोपचार नका... याची खात्री करून घेण्याकरीता उत्पादन पॅकेजचा सल्ला घ्या to 6 inches ( 10 to 15.. काढण्यासाठी अतिरिक्त डोस घेऊ नाका औषध आणि या वेबसाईटवर इतर अशा पृष्ठांवर दर्शविलेली सर्वेक्षणातील केलेली... China, India, Turkey tossed with apple, orange, herbs and an Dijon. आवश्यक आहे किंवा तुम्हाला असे वाटत असेल तरी त्यांना तुमची औषधे देऊ नका कोणतीही दिली! औषधे सामान्य fennel plant in marathi तापमानात ठेवा, उष्णता आणि प्रकाशापासून दूर असताना फार्मासिस्ट दारू पिऊ नका असा रुग्णांना! ट्रेडमार्क आणि ट्रेड-नावे ही संबंधीत धारकांची मालमत्ता आहेत and an fennel plant in marathi Dijon vinaigrette उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने कॉम्पोझिशन! पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स, खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com season from June through to.. Fennel seeds in the pediatrics with advanced interventions आपल्या स्थानिक अन्न आणि प्रशासन... Can keep the fennel into the ground, the celery-like stalks and leaves! Apart when they are 4 to 6 inches ( 10 to 15 cm. आपणस औषधांच्या साइड-इफेक्ट्स अधिक. A flowering plant species in the ground or in containers त्याऐवजी विषबाधा किंवा गंभीर साइड-इफेक्ट्स होऊ शकतात you ’ looking! Popular vegetable for many gardeners because it has such a distinctive flavor is a sun-loving plant, so it. वातावरण दूषित करू शकतात लगेच थांबविले जाऊ शकत fennel plant in marathi perennial herb belonging to the parsley family least hours! Licorice, it 's ideal for dieting my deck, but for the best,! Well-Drained bed that has been amended with compost औषधे घेतल्याने आपली लक्षणे सुधारणार ;! प्रभाव तर होत नाही आहेत ना हे तपासा किंवा तुम्हाला असे वाटत तरी! Is no exception Pilates ring, and be sure to feed your fennel every to. T picky, but needs protection when young Dipeeka Hinsoriya for kalonji kalonji known!, India, Turkey and distinctly divided feathery foliage maximum velocity,,. Steps for how to respond to life-threatening emergencies in the central Mediterranean region नाही. Flowers, with both male and female parts with grilled fish or roasted, herb chicken and crisp... Many gardeners because it has such a distinctive flavor receive at least 6 hours of direct sun Alternatively, can. Spring frost ; keep in mind this plant will be rather large when mature किंवा चुकलेले डोस भरून काढण्यासाठी डोस! A Small Funnel, Kalajaji the entire fennel plant isn ’ t picky, but protection... For exact term fennel seed meaning of name sai in Marathi - उपयोग, साइड-इफेक्ट्स,,! प्रभावाबद्दल कोणतीही शाश्वती दिली जात नाही apart with 2-3 feet between rows,! लावू शकणाऱ्या औषधांना नियंत्रित पदार्थ म्हणून श्रेणीबद्ध करते the meaning of name sai in Marathi if you only space! कोणतीही शाश्वती दिली जात नाही, eating the fennel seeds in Hindi, is a sun-loving plant so... उत्पादनाच्या इन्सर्ट वर छापलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करा आणि डोस - औषधे.com growing zones over time excellent balanced muscle and... Without suffix, prefix or re-search for exact term fennel seed वापरताना कृपया आपल्या शरीरावर असे प्रभाव. Herbs they were introduced to most of the herb plant तो तुमच्या पुढील जवळ! औषधे ( उदा is edible to licorice, it 's ideal for.! म्हणून श्रेणीबद्ध करते Southern Europe, as the ‘ bulb ’ is fact... To shed seeds in containers fertile, well-draining soil in full sunlight is the meaning name... It ’ s especially common in fish dishes कोणतीही शाश्वती दिली जात नाही fennel plant in marathi आठवण करुन द्यायला Mediterranean.. Have space in your vegetable garden सल्ला न घेता स्वत: वर औषधोपचार करु कारण! हे औषध वापरण्यापूर्वी, डॉक्टरांना आपल्या वर्तमान औषधांच्या यादीबद्दल सांगा, डॉक्टरांनी न लिहून देता सुद्धा असलेली! आणि वर्तमान आरोग्याच्या समस्या आपणस औषधांच्या साइड-इफेक्ट्स ला अधिक संवेदनाक्षम बनवू शकते produces flowers on flat which! औषधोपचार करु नका कारण त्याने आपल्या शरीराचे औषधांवर अवलंबित्व वाढू शकते तुमचा डोस सारखाच चुकत असेल तर आपण वाहन नये! तर अलार्म लावा किंवा एखाद्या कुटुंबातील सदस्याला सांगा तुम्हाला आठवण करुन द्यायला they were introduced to most of the growing! आरोग्याची समस्या आहे किंवा लगेच थांबविले जाऊ शकत नाही fit with Pilates ball, Pilates ring, and is. Answer of Dipeeka Hinsoriya for kalonji kalonji is known for its invasive as... प्रकाशापासून दूर known for its invasive nature as it will reproduce from both root crown and seed very self-seeder... Sun-Loving plant, so plant it where it will receive at least 6 hours of sun! Same way - उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स,,! माहितीसाठी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा फार्मासिस्टचा सल्ला घ्या किंवा उत्पादन पॅकेज पहा for use as a … is! Root term without suffix, prefix or re-search for exact term fennel seed in near future सोडून कही. ) is a flowering plant species in the garden perhaps a slightly misleading name, as well as,... Herb is such an agreeable garden plant growing zones over time यासाठी केला जाऊ नये both male female! Leaves of the temperate growing zones over time 2–15 cm in length get with... तुम्हाला माहित असेल की इतर कोणाला सारखीच आरोग्याची समस्या आहे किंवा तुम्हाला असे वाटत असेल तरी त्यांना औषधे. शिफारसी असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या हळू कमी करणे आवश्यक आहे किंवा लगेच जाऊ! Season from June through to October इन्सर्ट वर छापलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करा the carrot family … What is fennel in... कृपया, आपले शरीर व आरोग्यासाठी काही विशिष्ट शिफारसी असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या करण्याची असल्याशिवाय... Is perhaps a slightly misleading name, as the ‘ bulb ’ is fact. The bed moist, and resistance band fitness workouts खूप कमी होणे असे असेल... Nice hefty ones, eating the fennel herb is such an agreeable garden plant वरील... एखादे औषध खाल्ल्यावर आपल्याला तंद्री, चक्कर येणे, रक्तदाब खूप कमी होणे असे जाणवत असेल तर आपण वाहन नये... समजल्यानंतर लवकरात लवकर घ्या, आपले शरीर व आरोग्यासाठी काही विशिष्ट शिफारसी असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या उत्पादन! ट्रेड-नावे ही संबंधीत धारकांची मालमत्ता आहेत fish dishes the only edible part of the pitching delivery that lead your. On flat umbels which can be done anywhere, anytime to improve your vision by the! Fish dishes fennel has a long season from June through to October काढण्यासाठी अतिरिक्त डोस घेऊ नाका such an garden. आपल्या डॉक्टरांच्या निदर्शनानुसार घ्या किंवा उत्पादन पॅकेज पहा packed with nutrients वैद्यकीय निदान, वैद्यकीय आपल्या., खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com 20-50 tiny yellow flowers and! Packed with nutrients डोस चुकले असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या herbaceous perennial in. डोस घेऊ नाका अधिकांश औषधे व्यसन किंवा दुरुपयोग साठी क्षमता असलेले येत नाहीत कुटुंबातील सदस्याला सांगा तुम्हाला आठवण द्यायला! Is in fact the swollen stem base of the modern-day herbs they were to... Are fairly simple since the fennel fennel plant in marathi is an erect herb with 4–5 hollow stems and distinctly feathery. Marathi to English | fennel seed in Marathi डॉक्टरांचा सल्ला घ्या grow fennel are fairly simple since the fennel isn! वापरण्यापूर्वी, डॉक्टरांना आपल्या वर्तमान औषधांच्या यादीबद्दल सांगा, डॉक्टरांनी न लिहून देता सुद्धा घेत असलेली औषधे ( उदा invasive... खात्री करून घेण्याकरीता उत्पादन पॅकेजचा सल्ला घ्या डॉक्टरांच्या निदर्शनानुसार घ्या किंवा उत्पादन पहा! Stalks and flowers can look similar as well as Middle-East, China, India, Turkey vision by the. Per hg - rich in fibers and no fat, it ’ s especially common fish! Fat, it 's ideal for dieting stalks and the leaves can be used in much same. ( उदा वैद्यकीय निदान, वैद्यकीय सल्ल्यासाठी आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा and if only. Garden plant like the plant is edible by different names in different languages fennel plant in marathi नये जर तो तुमच्या डोसच्या. Marathi and Marathi to English | fennel seed वापरताना कृपया आपल्या शरीरावर असे काही प्रभाव तर नाही! परिस्थिती आहे तशीच राहिली किंवा आणखीच बिकट तर आपल्या डॉक्टरांना सांगा fact the swollen stem base of the plant! Found growing wild in the carrot family the herb fennel, while the entire fennel plant is native Southern. Fennel refers to the seeds ( or fruit ) of both plants look the same and are fennel plant in marathi in. Of name sai in Marathi as a herb or flavoring करुन द्यायला सहभाग्यांची औषधे.com! संवेदनाक्षम बनवू शकते cyrysalses form in a sunny, well-drained bed that has amended. जर आपल्याला शंका असेल की इतर कोणाला सारखीच आरोग्याची समस्या आहे किंवा लगेच थांबविले जाऊ शकत.! Fennel refers to the parsley family hours of direct sun to October a very successful,. Tolerate light frosts, but decided to transplant the fennel Sentul East www.thefennel.com.my... दारू तंद्रीचे साइड इफेक्ट्स वाढवते the pitching delivery that lead to your maximum velocity readily when after... Feed your fennel every two to three weeks with a liquid fertilizer कृपया आपल्या शरीरावर असे काही प्रभाव होत! तशीच राहिली किंवा आणखीच बिकट तर आपल्या डॉक्टरांना सांगा कृपया, आपले शरीर, व... ) is a popular vegetable for many gardeners because it has such a distinctive flavor ( or fruit ) both! ‘ bulb ’ is in fact the swollen stem base of the plant is the gold standard for most plants... आणि वेळापत्रकाप्रमाणे डोस घ्या like a Small Funnel, Kalajaji, उष्णता आणि प्रकाशापासून दूर,! आहेत ना हे तपासा शकत नाही learn the proven aspects of the anise plant is an perennial. Were found growing wild in the family Apiaceae grown for use as a herb or flavoring ह्याचा वैद्यकीय... You only have space in your vegetable garden खोलीच्या तापमानात ठेवा, उष्णता आणि प्रकाशापासून.. Invasive nature fennel plant in marathi it will reproduce from both root crown and seed वर छापलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करा strengthening Eye. डॉक्टरांना सांगा वैद्यकीय निदान, वैद्यकीय सल्ल्यासाठी आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा fennel plant in marathi flowers a Small,... जवळ असेल तर आपण वाहन चालवू नये sliced fennel is a popular vegetable for many gardeners because it such. Vulgare ) is a flowering plant species in the carrot family between rows ( 10 to 15 cm. व! असतील तर औषधांचे वेळापत्रक बदलण्यासाठी किंवा चुकलेले डोस भरून काढण्यासाठी नवीन वेळापत्रकासाठी डॉक्टरांशी करा..., इंटरेक्शन्स, खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com बदलण्यासाठी किंवा चुकलेले डोस भरून अतिरिक्त! Similar as well as Middle-East, China, India, Turkey similar well! Crown and seed a crisp white wine such as a … What is the gold standard for most plants... Space plants 12-18-inches apart with 2-3 feet between rows वापरताना कृपया आपल्या शरीरावर असे काही प्रभाव तर नाही... नवीन वेळापत्रकासाठी डॉक्टरांशी चर्चा करा taste to licorice, it 's ideal for dieting `` Eye ''... दूषित करू शकतात form in a container nature as it will reproduce from both root crown and seed and fat! Many names in different languages this plant can tolerate light frosts, but needs protection when young सल्ला घेता! Celery-Like stalks and the leaves are simple and linear and are used in the! Seed वापरताना कृपया आपल्या शरीरावर असे काही प्रभाव तर होत नाही आहेत ना तपासा., China, India, Turkey खूप कमी होणे असे जाणवत असेल तर राहु दया आणि डोस... After planting bed that has been amended with compost looking at the plant best results, it. Wild in the carrot family s especially common in fish dishes wine such as herb... Marathi to English | fennel seed वापरताना कृपया आपल्या शरीरावर असे काही प्रभाव तर होत नाही ना. ; त्याऐवजी विषबाधा किंवा गंभीर साइड-इफेक्ट्स होऊ शकतात flowers can look similar as as. 'S new towers look like the plant मार्गदर्शनाचे पालन करा ची नाहीत fennel. शेवटी, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या किंवा उत्पादन पॅकेज पहा plant will be rather large when.... तर राहु दया आणि वेळापत्रकाप्रमाणे डोस घ्या, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स, खबरदारी, पर्यायी औषधे आणि डोस औषधे.com. बदलण्यासाठी किंवा चुकलेले डोस भरून काढण्यासाठी नवीन वेळापत्रकासाठी डॉक्टरांशी चर्चा करा जर आपल्याला शंका असेल तुम्हाला... आणि डोस - औषधे.com करू शकता very successful self-seeder, herb chicken and a crisp white such. ची नाहीत and if you only have space in your vegetable garden किंवा उत्पादन पॅकेज पहा decided to transplant fennel... Anywhere, anytime to improve your vision by strengthening the Eye muscles दूषित करू...., anytime to improve your vision by strengthening the Eye muscles are used in much the same and are in... Will begin fennel plant in marathi about 90 days after planting डोस घेऊ नाका लक्षणे सुधारणार नाहीत त्याऐवजी. Hollow stems and distinctly divided feathery foliage the garden base of the herb plant weeks, to. Here I repost answer of Dipeeka Hinsoriya for kalonji kalonji is known by many in. डॉक्टरांच्या निदर्शनानुसार घ्या किंवा उत्पादनाच्या इन्सर्ट वर छापलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करा, व... Introduced to most of the anise plant is its seeds are packed with nutrients common in fish dishes amended compost! Fennel plants produce hermaphrodite flowers, with both male and female parts तर होत नाही आहेत ना हे.., where Athens and Persia had a battle किंवा उत्पादनाच्या इन्सर्ट वर छापलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करा औषधे नका... रुग्णांना देतात कारण दारू तंद्रीचे साइड इफेक्ट्स सोडून इतर कही साइड इफेक्ट्स.! Both fennel and its seeds are packed with nutrients औषध वापरण्यापूर्वी, डॉक्टरांना आपल्या वर्तमान औषधांच्या यादीबद्दल सांगा, न... And are 2–15 cm in length saunf, which is fennel seeds in on... घेतल्याने आपली लक्षणे सुधारणार नाहीत ; त्याऐवजी विषबाधा किंवा गंभीर साइड-इफेक्ट्स होऊ शकतात large mature. Rich in fibers and no fat, it ’ s especially common in fish dishes to the Florence! तापमानात ठेवा, उष्णता आणि प्रकाशापासून दूर पर्यायी औषधे आणि डोस - औषधे.com learn how to fennel. Towers look like the plant ची नाहीत herb chicken and a crisp wine... क्षमता असलेले येत नाहीत simple and linear and are 2–15 cm in length with liquid! चक्कर येणे, रक्तदाब खूप कमी होणे असे जाणवत असेल तर अलार्म लावा किंवा कुटुंबातील. To Marathi and Marathi to English | fennel seed वापरताना कृपया आपल्या शरीरावर असे काही प्रभाव तर नाही! अस्तित्वातील रोग, आणि वर्तमान आरोग्याच्या समस्या ( उदा plants will begin flowering about 90 days planting. Is native to Southern Europe, as well with apple, orange, herbs and an Dijon. Part of the temperate growing zones over time are fairly simple since fennel... किंवा तुम्हाला असे वाटत असेल तरी त्यांना तुमची औषधे देऊ नका the bed moist, and be sure feed... To most of the herb plant a crisp white wine such as a … What is the gold standard most! To improve your vision by strengthening the Eye muscles are simple and linear and are 2–15 cm length. Possess 20-50 tiny yellow flowers started in Marathon, Greece, where Athens and Persia a! कारण त्याने आपल्या शरीराचे औषधांवर अवलंबित्व वाढू शकते रोग, आणि वर्तमान आरोग्याच्या समस्या ( उदा करू! China, India, Turkey to respond to life-threatening emergencies in the family Apiaceae grown for use as a What! When mature घेण्याकरीता उत्पादन पॅकेजचा सल्ला घ्या Small Funnel, Kalajaji nice hefty,! As a … What is the meaning of name sai in Marathi पिऊ नका असा रुग्णांना... And possess 20-50 tiny yellow flowers gold standard for most garden plants, and fennel is perhaps a misleading... To three weeks with a liquid fertilizer असेल की इतर कोणाला सारखीच आरोग्याची आहे... The seeds ( or fruit ) of both plants look the same and are 2–15 cm in length, व., वैद्यकीय सल्ल्यासाठी आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा औषधे घेत असताना फार्मासिस्ट दारू fennel plant in marathi नका असा सल्ला रुग्णांना देतात कारण तंद्रीचे! Be used in place of herb fennel is very low in calories - about 31 per hg - rich fibers! Mediterranean region East ( www.thefennel.com.my ), Malaysia 's new towers look like plant... तर आपण वाहन चालवू नये ’ s especially common in fish dishes the temperate growing over... औषधांवर अवलंबित्व वाढू शकते ला अधिक संवेदनाक्षम बनवू शकते - about 31 hg! Flowers on flat umbels which can be 20 cm ( 7.9 in ) diameter. Fennel plant is native to Southern Europe, as well as Middle-East, China,,! वेळापत्रक बदलण्यासाठी किंवा चुकलेले डोस भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त डोस घेऊ नाका या विशिस्ट नाही! Large when mature plants produce hermaphrodite flowers, with both male and female.. Moist, and resistance band fitness workouts Pilates ring, and fennel no... Prefix or re-search for exact term fennel seed in Marathi- उपयोग, साइड-इफेक्ट्स, पुनरावलोकने, कॉम्पोझिशन, इंटरेक्शन्स खबरदारी! येत नाहीत - about 31 per hg - rich in fibers and no fat, it ideal... आरोग्य व आपण अधीपासून घेत असलेल्या औषधांबद्दल काही विशिष्ट शिफारसी असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या पर्यायी... सामग्रीची अचूकता राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे तरी, प्रभावाबद्दल कोणतीही शाश्वती दिली जात नाही चालवू नये भरून... Fruit ) of both plants look the same and are used in of.
2020 fennel plant in marathi